MODUL 5

Kreativno upravljanje življenja

Cilj je, da udeleženke spoznajo kako zadovoljne so trenutno na različnih področjih življenja (družina, prijatelji, zaposlitev, itd.), da jih spodbudimo k izboljševanju svojega zadovoljstva na teh področjih ter da jim ponudimo nasvete in tehnike za produktivno, srečno in izpolnjujoče življenje.

Skupinske aktivnosti

Aktivnost 1 – Kolo življenja Mandala.

Samoučenje

Vaja WOOP za določanje ciljev
Eisenhowerjeva matrika za upravljanje časa
Video Nasveti za produktivnost mater

Domača naloga

Aktivnost 1 – Čas zame.
Aktivnost 2 – Pregled kolesa življenja.

Skupinske aktivnosti

Aktivnost 1 – Kolo življenja Mandala

Skupno trajanje aktivnosti v živo 2 uri.

Skupno trajanje preko spleta 2 uri.

Materiali

Delovni listi za aktivnosti (na voljo na spletni platformi Povezujmo se).

Pisalo, svinčnik.

Barvice/vodene barvice.

Cilji: Kolo življenja je orodje s katerim lahko prepoznate kako dojemate ravnovesje v svojem življenju na dan, ko opravite to vajo. Omogoča takojšen pregled vašega življenja po vnaprej določenih kategorijah, kot so odnosi, prijatelji in družina, finance, zdravje. To orodje pomaga pri ustvarjanju samozavedanja. Ne pozabite, da je samozavedanje tisto, ki nam omogoča, da se usmerimo in osredotočimo na izvedbo potrebnih sprememb za ustvarjanje zadovoljnega in uravnoteženega življenja.

Priprava: Kolo življenja je običajno krog, razdeljen na več delov, vsak del pa je označen z enim področjem življenja, kot so kariera, zdravje, rekreacija, romantika, duhovnost itd. Na enakih razdaljah od središča je ustvarjenih več koncentričnih krogov (običajno 10), pri čemer je „1“ najbolj notranji krog, „10“ pa zunanji krog. Praksa je, da v vsakem delu kroga označite stopnjo zadovoljstva, ki jo čutite na tem življenjskem področju, na lestvici od 1 do 10, pri čemer je 1 najmanj zadovoljen, 10 pa popolnoma zadovoljen. Končni diagram je namenjen le temu, da si predstavljate s katerimi področji v življenju ste v tem trenutku bolj ali manj zadovoljni. Je orodje, ki vam omogoča, da si ogledate celotno sliko.

Opis za izvajanje v živo

1. DEL AKTIVNOSTI (TRAJANJE: 1 URA)

1. korak: Uvod (10 min).

Z udeleženkami se najprej pogovorite o usklajevanju različnih dimenzij njihovega življenja. Ali jim je težko uskladiti družino, delo in čas za zase? S katerimi dimenzijami življenja se ukvarjajo v teh trenutkih (materinstvo, partnerstvo, delo, prijateljstvo, itd.)?

Razpravo nadaljujte z vprašanjem: Ali ste že kdaj slišali za izraz Upravljanje z življenjem (ang. Life management)?

Udeleženke prosite, naj same razmislijo, kaj izraz pomeni, katere veščine mora imeti oseba za uspešno upravljanje življenja itd. Svoje zamisli naj zapišejo. Spodbudite jih, da svoje misli in ideje delijo s skupino.

Navedite definicijo koncepta upravljanja življenja: „Upravljanje življenja je sposobnost obvladovanja vsega, kar potrebujete za produktivno, srečno in izpolnjujoče življenje. Tesno je povezano z upravljanjem časa. Pri upravljanju življenja gre za preoblikovanje vaše miselnosti, da boste lahko obvladovali stres, obvladovali svoja čustva in prevzeli nadzor nad svojim življenjem.“ (Vir: https://www.tonyrobbins.com/productivity-performance/manage-your-life-not-a-list/ )

2. korak: Izvedite vajo Kolo življenja (20 minut).

Kolo življenja je orodje, ki vam pomaga ugotoviti, kako zadovoljni ste z različnimi dimenzijami svojega življenja kot so odnosi, prijatelji in družina, finance in zdravje. To orodje pomaga pri samozavedanju in določanju ciljev za prihodnost in za boljše upravljanje življenja.

Udeleženkam dajte predlogo kolesa življenja in jih seznanite z navodili, kako naj izpolnijo kolo življenja:

 • Najprej naj opredelijo 8 dimenzij življenja, ki jih bodo uporabile pri vaji. Lahko jim podate predloge, vendar lahko izberejo tudi druge kategorije njihovega življenja:
 1. Zdravje in ljubezen do sebe
 2. Materinstvo
 3. Partnerstvo
 4. Podpora
 5. Delo in kariera
 6. Zabava in rekreacija
 7. Osebna rast
 8. Denar in finance
 • Izberite in zapišite 8 dimenzij življenja, vsako v eno od vrstic, ki so na voljo okoli kolesa.
 • Nato premislite o vsaki dimenziji. Kako ste trenutno zadovoljni s to dimenzijo življenja? Ali želite na tem področju doseči še kaj drugega?  
 • Ocenite svoje zadovoljstvo z vsako življenjsko dimenzijo. Ocena mora temeljiti na vašem zadovoljstvu, kot ga čutite v tem trenutku. Predstavljajte si, da je sredina kolesa 0, zunanji rob pa 10. Izberite vrednost med 1 (zelo nezadovoljen) in 10 (popolnoma zadovoljen). Na navpičnih črtah znotraj kroga označite oceno za vsako opredeljeno razsežnost življenja.

POMEMBNO: Uporabite PRVO številko (rezultat), ki vam pade na pamet, in ne številko, za katero mislite, da bi morala biti!

 • Zdaj narišite po en cvetni list za vsako dimenzijo življenja, ki doseže določeno število točk (oglejte si primer kolesa življenja).
 • Obarvajte ga. Za vsako dimenzijo življenja uporabite različne barve. Obarvajte tudi ozadje.

Korak 3: Ocenjevanje (15 minut)

Ali je vaše kolo življenja enakomerno in uravnoteženo? Udeleženke prosite, naj zapišejo oceno vsakega področja – zakaj so ga ocenile tako, kot so ga, ali so zadovoljne z oceno/trenutnim stanjem? Kaj bi spremenile? Prosite jih, naj svoje ugotovitve delijo s skupino.

4. korak: Določanje ciljev (15 minut)

Rezultati kolesa življenja vam lahko pomagajo pri odločitvi, katere dimenzije življenja bi radi izboljšali. To so običajno, vendar ne vedno, dimenzije kolesa življenja z nižjimi ocenami zadovoljstva.

V nadaljevanju predstavite tehniko SMART za pisanje ciljev: SMART (ang. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) pomeni specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno omejeni cilji. Opredelitev teh parametrov, ki se nanašajo na vaš cilj, pomaga zagotoviti, da so vaši cilji dosegljivi v določenem časovnem okviru. Ta pristop odpravlja splošnosti in ugibanja, določa jasen časovni okvir ter omogoča lažje spremljanje napredka in prepoznavanje zamujenih priložnosti.

Udeleženke prosite, naj zapišejo svoje cilje, povezane z dimenzijami življenja, opredeljenimi v kolesu življenja, in pri tem uporabijo tehniko SMART postavljanje ciljev.

2. DEL AKTIVNOSTI (TRAJANJE 1 URA)

Korak 1: Upravljanje s časom (30 min)

Udeleženke prosite naj si še enkrat ogledajo kolo življenja, ki so ga izdelale v 1. delu aktivnosti, Korak 2. Ali je njihovo kolo neuravnoteženo, ker menijo, da jim primanjkuje časa za nekatere aktivnosti/napredek v določenih dimenzijah življenja?

Povabite jih naj same razmislijo o svojem običajnem dnevu v življenju (trenutna situacija) in zapišejo svoj urnik (predloga Dnevni osebni urnik).

Sedaj jih prosite, naj ponovno napišejo urnik (predloga Idealen dnevni osebni urnik), vključno z aktivnostmi, ki bi jih rade počele, vendar menijo, da nimajo časa (na primer vadba, čas zase, kava s prijatelji, branje, sprehod z možem …). Pri tem naj bodo še vedno realistične glede svojega položaja (upoštevanje, da ima dan 24 ur, služba, vsakodnevne obveznosti,…).

Prosite jih, naj primerjajo urnike. Ali lahko v svoj dnevni urnik vključijo aktivnosti za katere se jim zdi, da zanje preprosto nimajo časa? Ali bi lahko aktivnosti razvrstile po pomembnosti/nujnosti, prenesle nekatere zadolžitve na druge, opustile nekatera opravila, itd.? Vse to je del upravljanja s časom. Upravljanje časa je usklajevanje zadolžitev in aktivnosti za čim večjo učinkovitost posameznikovih prizadevanj.

Prosite jih naj izpolnijo predlogo (Upravljanje s časom) in jih povabite naj svoje ugotovitve delijo z drugimi.

2. korak: Vizualizacija Mandale kolesa življenja (30 min)

Udeleženke opozorite, da je kolo življenja, ki je nastalo v 1. delu aktivnosti, korak 2, podobno mandali, vendar verjetno v večini primerov kolo ni simetrično, kot so običajno mandale. Mandala je simbol vesolja v njegovi idealni obliki – v tem delu aktivnosti udeleženke prosite naj si predstavijo svojo popolno oceno kolesa življenja (kar pomeni, da je njihovo zadovoljstvo v vseh opredeljenih življenjskih dimenzijah najvišje možno) in ustvarijo mandalo kolesa življenja. Kot izhodišče bodo udeleženke uporabile predlogo kolesa življenja in dodale oblike za ustvarjanje mandale (v delovnih listih boste našli vzorce mandal, ki lahko služijo kot navdih). Druga možnost je, da mandale naslikate na platno, na lesene deske, lahko poslikate skodelico za kavo itd. Če jim risanje lastne mandale ne ustreza, lahko pobarvajo priložene predloge.

Ustvarjanje mandal zahteva veliko potrpežljivosti in časa, zato je ta aktivnost lahko odličen način, da si vzamete čas zase in za svoje misli. Ustvarjanje mandal velja za obliko umetnostne terapije, ki lahko zmanjša tesnobo, napetost in splošni stres.

Opis spletnega izvajanja

Aktivnost in priloženi delovni listi so pripravljeni tako, da lahko izvajalec aktivnost izvaja na enak način tako v živo kot na spletu.

Samoučenje

Vaja WOOP za določanje ciljev

Eisenhowerjeva matrika za upravljanje časa

Video Nasveti za produktivnost mater

Domača naloga

Sledeče aktivnosti lahko opravite kot domačo nalogo za uporabo naučenih vsebin v praksi in vsakdanjem življenju.

Aktivnost 1 – Čas zame

Cilji: Pomagati materam, da začnejo uporabljati tehnike upravljanja časa in načrtovati svoje aktivnosti.

Aktivnost 2 – Revizija kolesa življenja

Cilji: Ugotoviti, kako zadovoljni ste trenutno z različnimi dimenzijami življenja, Primerjava rezultatov s prvo vajo Kolo življenja, opravljenim na skupinskem delu, Postaviti nove cilje.