Projekt Povezujmo se…

Cilji projekta Povezujmo se so odpravljati osamljenost, opolnomočiti in povezati mlade matere med 18-30 letom starosti preko umetnosti ter vzpostaviti vzdržljivo nacionalno skupnostno platformo v vseh partnerskih državah. V projektu sodelujejo partnerske organizacije iz Islandije, Slovenije, Italije, Bolgarije, Nizozemske, Španije in Litve s ciljem, da projekt mladim materam omogoči priložnosti, da vplivajo in pomagajo drugim materam v podobnem položaju. Cilj projekta na splošno je opozoriti na problem mladih mater v Evropi, razviti učno gradivo in program, ki ga lahko uporabimo kot orodje za opolnomočenje in povezovanje vseh zainteresiranih ciljnih skupin ter zgraditi vzdržljivo skupnost mladih mater.

Poiščite nas na spletu

Naši rezultati

Analiza potreb in poročilo mreženja

Poročilo o trenutni situaciji mladih mater v Evropi in ozaveščati o njihovih potrebah in skrbeh

Program usposabljanja

Uporaba umetnosti kot orodja za opolnomočenje mladih mater, učni načrt vsebuje učne materiale za izvajanje usposabljanja v živo in preko spleta za spodbujanje opolnomočenja in nudenja podpore mladim materam

Nacionalna skupnost

Nacionalne skupnostne skupine, ki omogočajo mladim materam povezovanje, komunikacijo in nudenje podpore druga drugi, skupno uporabo projektne platforme za izboljšanje opolnomočenja in sredstev mladih mater