Проект „Need to Connect“/ „Нека да сме заедно“

Целта на проекта „Нека да сме заедно“ (NTC) е да се бори със самотата, да овластява и свързва млади майки на възраст между 18 и 30 години чрез обучение по изкуства и да изгражда устойчива национална общностна платформа във всички страни партньори. С партньори от Исландия, Словения, Италия, България, Нидерландия, Испания и Литва проектът се фокусира върху това да даде на младите майки възможност и способност да въздействат и да помагат на други майки в подобни ситуации. Общата цел е да се повиши осведомеността за проблемите сред младите майки в Европа, да се разработи учебна програма, която да се използва като инструмент за овластяване и създаване на контакти от всички заинтересовани страни, и да се изгради устойчива национална общност на младите майки.

Открийте ни онлайн

Нашите резултати

Доклад „Анализ на нуждите и нетуъркинг“

Доклад за настоящото положение на младите майки в Европа и повишаване на осведомеността относно техните нужди и проблеми

Обучителна програма

Използвайки изкуството като инструмент за овластяване на младите майки, учебната програма включва материали за обучение лице в лице, както и онлайн и цели да насърчи овластяването и подкрепата на младите майки

Национални общности

Национални общностни групи, които да дадат възможност на младите майки да си взаимодействат, да общуват и да се подкрепят взаимно и да използват заедно платформата на проекта, за да подобрят овластяването и ресурсите си