Projektas „Need to Connect”

Projekto „Need to Connect” (NTC) tikslas – kovoti su jaunų, 18–30 metų motinų vienišumu, jas įgalinti ir sujungti, visose šalyse partnerėse vykdant meno mokymo programas ir kuriant ilgalaikes nacionalines jaunų motinų bendruomenės platformas. Projektas, kuriame dėmesys sutelktas į tai, kad jaunos motinos gautų galimybę daryti įtaką ir padėti kitoms panašiose situacijose esančioms motinoms ir įgytų tam reikalingų gebėjimų, jungia šias šalis partneres: Islandiją, Slovėniją, Italiją, Bulgariją, Nyderlandus, Ispaniją ir Lietuvą. Projektu siekiama didinti Europos jaunų motinų informuotumą šiais klausimais, parengti mokymo planą ir programas, kurias kaip įgalinimo ir susijungimo priemonę galės taikyti visos suinteresuotos grupės ir sukurti ilgalaikę, visos šalies jaunų motinų bendruomenę.

Raskite mus internete

Rezultatai

Reikmių analizė ir įtinklinimo ataskaita

Ataskaita dėl esamos jaunų motinų padėties Europoje, siekiant atkreipti dėmesį į jų reikmes ir rūpesčius

Mokymų programa

Mokymo plane, kuriame menas naudojamas kaip jaunų motinų įgalinimo priemonė ir kuriuo siekiama skatinti jaunų motinų įgalinimą ir paramą joms, numatoma gyvo ir nuotolinio mokymo medžiaga.

Nacionalinė bendruomenė

Šalyse partnerėse susibūrusios bendruomenės grupės, kuriose jaunos motinos galėtų bendradarbiauti, bendrauti ir viena kitai padėti bei kartu naudotis projekto platforma, kuria siekiama didinti jaunų motinų įgalinimą ir išteklius.