Rezultatai

Vykdydami projektą, partneriai siekia šių rezultatų:

Reikmių analizė

Parengti reikmių analizę ir įtinklinimo ataskaitą, visose šalyse partnerėse padidinti informuotumą jaunų motinų bei jų izoliuotumo klausimais ir socialiniams partneriams bei kitoms organizacijoms pasiūlyti meną kaip jaunų motinų įgalinimo ir jungimo priemonę. Reikmių analizėje bus pateikta informacija apie esamą jaunų motinų situaciją visose šalyse partnerėse ir kokio pobūdžio paramą jos gauna. Siekiant užtikrinti, kad būtų parengta tinkama mokymų programa, analizėje matysis ir jų reikmės bei susirūpinimą keliantys aspektai.

MOKYMŲ PROGRAMA

Mokymo planas, mokymų programa ir visiems prieinami mokymo ištekliai, kuriuose dėmesys sutelktas į idėjas, kaip panaudoti meną kaip jaunų motinų įgalinimo priemonę šalyse partnerėse ir kaip pagerinti jų galimybę įsidarbinti. Mokymo planas apims mokymus gyvai ir mokymo medžiagą. Visas plano turinys bus talpinamas platformoje ir bus pritaikytas nuotoliniam mokymui ateityje. Mokymuose dalyvaus jaunos, 18–30 metų motinos iš visų šalių.

BENDRUOMENĖS PLATFORMA IR GRUPĖS

Kiekvienos šalies partnerės jaunų motinų bendruomenė turės savo mokymų platformą. Toje platformoje jaunos motinos bendraus, galės susisiekti viena su kita ir rasti bendrą projekto informaciją, projekto naujienas, pagalbos nuorodas ir informaciją apie bendrus jų gyvenimo iššūkius bei trukdžius, visą vaizdinę ir mokymo medžiagą. Platforma veiks visomis kalbomis, bus patogi naudotis ir įtrauki.