Onze resultaten

Gedurende het project werken de partners aan het creëren van de volgende resultaten:

BEHOEFTE ANALYSE

Een behoefteanalyse en een netwerkrapportage, om het bewustzijn over de problemen en het isolement van jonge moeders in alle partnerlanden te vergroten en om aan belanghebbenden en andere organisaties kunst te presenteren als een instrument voor empowerment en het maken van verbindingen tussen jonge moeders. De behoeftenanalyse zal informatie presenteren over de huidige situatie van jonge moeders in elk partnerland en over het soort steun die ze ontvangen. Het zal ook een analyse bevatten van hun behoeften en zorgen om de ontwikkeling van een geschikt trainingsprogramma in de andere resultaten te garanderen.

TRAINING PROGRAMMA

Een curriculum, trainingsprogramma en open leermiddelen, gericht op de ideeën om art te gebruiken als een instrument voor empowerment voor jonge moeders in de partnerlanden en om hun inzetbaarheid te vergroten. Het curriculum omvat zowel persoonlijke training als lesmateriaal en biedt alle inhoud aan op het platform en zal worden aangepast voor een online training voor toekomstig gebruik. De training zal in alle landen worden uitgevoerd met jonge moeders van 18 tot 30 jaar.

COMMUNITY & PLATFORM

Website van SIRIZ, een Nederlandse organisatie die zich richt op ondersteuning en hulpverlening voor mensen die te maken hebben met onbedoelde zwangerschappen, zwangerschapskeuzes en de gevolgen daarvan. De website biedt diverse diensten en informatiebronnen voor vrouwen die ongepland zwanger zijn, waaronder tienermoeders. Ze verstrekken emotionele steun, begeleiding en advies in het maken van keuzes rondom zwangerschap en ouderschap. SIRIZ biedt mogelijkheden voor gesprekken, hulp bij het vinden van opvang en advies over verschillende opties zoals abortus, adoptie en ouderschap. De website fungeert als een toegankelijk platform waar tienermoeders informatie kunnen vinden en contact kunnen opnemen met professionele hulpverleners.

is een specifieke online bron gericht op tienermoeders die studeren of willen studeren. De website biedt informatie over onderwijsmogelijkheden, studiebeurzen, financiële steun en praktische tips voor jonge moeders die hun opleiding willen voortzetten of hervatten. Hier vinden tienermoeders relevante informatie over hoe ze studie en ouderschap kunnen combineren, en welke ondersteuning beschikbaar is binnen het onderwijssysteem

Een platform dat specifiek is ontworpen om tienermoeders te ondersteunen in verschillende aspecten van hun leven. De website biedt informatie over gezondheid, opvoeding, financiën, onderwijs, werkgelegenheid, en emotionele ondersteuning voor deze jonge moeders. Het fungeert als een gemeenschap waar tienermoeders ervaringen kunnen delen, tips kunnen uitwisselen en toegang hebben tot deskundig advies en bronnen om hen te helpen bij het ouderschap op jonge leeftijd.