Onze resultaten

Gedurende het project werken de partners aan het creëren van de volgende resultaten:

BEHOEFTE ANALYSE

Een behoefteanalyse en een netwerkrapportage, om het bewustzijn over de problemen en het isolement van jonge moeders in alle partnerlanden te vergroten en om aan belanghebbenden en andere organisaties kunst te presenteren als een instrument voor empowerment en het maken van verbindingen tussen jonge moeders. De behoeftenanalyse zal informatie presenteren over de huidige situatie van jonge moeders in elk partnerland en over het soort steun die ze ontvangen. Het zal ook een analyse bevatten van hun behoeften en zorgen om de ontwikkeling van een geschikt trainingsprogramma in de andere resultaten te garanderen.

TRAINING PROGRAMMA

Een curriculum, trainingsprogramma en open leermiddelen, gericht op de ideeën om art te gebruiken als een instrument voor empowerment voor jonge moeders in de partnerlanden en om hun inzetbaarheid te vergroten. Het curriculum omvat zowel persoonlijke training als lesmateriaal en biedt alle inhoud aan op het platform en zal worden aangepast voor een online training voor toekomstig gebruik. De training zal in alle landen worden uitgevoerd met jonge moeders van 18 tot 30 jaar.

COMMUNITY PLATFORM & GROEPEN

Een community- en opleidingsplatform voor jonge moeders, één voor elk partnerland. Jonge moeders zullen samenwerken en met elkaar in contact kunnen komen, evenals algemene informatie over het project, projectnieuws, ondersteuningslinks en informatie over gemeenschappelijke uitdagingen en obstakels in hun leven en alle video’s en trainingsmateriaal op het platform. Het platform zal in alle talen beschikbaar zijn en op een gebruiksvriendelijke en boeiende manier worden opgezet.