Нашите резултати

По време на проекта партньорите работят за постигането на следните резултати:

АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ

Докладът „Анализ на нуждите и нетуъркинг“ цели повишаване на осведомеността за проблемите и изолацията на младите майки във всички страни партньори и използване на изкуството като инструмент за овластяване и създаване на връзки между младите майки. Анализът на потребностите ще включва информация за текущото положение на младите майки във всяка страна партньор и за това каква подкрепа те получават. Той ще включва и анализ на техните нужди и проблеми, за да се гарантира разработването на подходяща програма за обучение в следващите дейности по проекта. Също така докладът ще представя резултатите от проведените изследвания и интервюта на заинтересованите страни и други организации.

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

Програма за обучение и образователни ресурси с отворен достъп, фокусирани върху идеите за използване на изкуството като инструмент за овластяване на младите майки в страните партньори и за повишаване на тяхната пригодност за заетост. Учебната програма ще обхваща присъствено обучение и учебни материали, а също така цялото й съдържание ще бъде достъпно на платформата и ще бъде адаптирана за бъдещо използване под формата на онлайн обучение. Обучението ще бъде осъществено с млади майки на възраст от 18 до 30 години във всички държави.

ОБЩНОСТНА ПЛАТФОРМА & ГРУПИ

Платформа за общуване и обучение на млади майки – по една за всяка страна партньор. Младите майки ще си взаимодействат и ще могат да се свързват помежду си, както и да намират информация за проекта, новини за проекта, контакти за подкрепа и информация за общите предизвикателства и пречки в живота им, както и всички видеоклипове и материали за обучение в платформата. Платформата ще бъде достъпна на всички езици на партньорството и ще бъде създадена по удобен за ползване и ангажиращ начин.