Обучителна платформа „Нека да сме заедно“

В тази платформа ще намерите 5 модула за обучение, съдържащи набор от дейности, които трябва да бъдат изпълнявани в група, материали за самостоятелно учене и инструкции за домашната работа.

Съдържанието на всеки модул ще ви помогне не само да се запознаете с темата, но и да придобиете необходимите умения и увереност да прилагате знанията на практика.

Можете да изберете най-подходящия за вас модул и да започнете работа. Екипът на проекта горещо препоръчва да започнете с модула „Подкрепа и признание“, който е своеобразна основа, върху която можете да надграждате в груповата си работа.

Можете също така да се присъедините към група или сами да създадете група от млади майки и да започнете да помагате и на други майки. В такъв случай вие ставате фасилитатор и трябва да видите информацията за обучители/фасилитатори тук:

Как работи

Ето основните стъпки, през които трябва да преминете

Основните стъпки на програмата за обучение са:

Присъединете се към група от млади майки или създайте такава. Ако не искате сами да сформирате група и да станете фасилитатор, можете да решите да се свържете с някой от националните партньори по проекта и да се присъедините към група чрез тях.

След това групата ще участва в различни групови дейности по различни теми. Те могат да бъдат разгледани във всеки модул по-долу.

Всеки модул съдържа и материали, които подпомагат самообучението и имат за цел да бъдат проучени от всяка майка самостоятелно.

И накрая, темите включват част за домашна работа, в която всяка майка получава малки задачи и упражнения, които да изпълни вкъщи или в движение, за да научи повече за темата и модула от програмата за обучение „Нека да сме заедно“.

Започнете обучението сега и се насладете на преживяването!

Присъединете се към група!

Партньорите на проекта „Нека да сме заедно“ в момента създават национални групи от млади майки, които да се подкрепят и да си помагат в спокойна и защитена среда. Ако искате да научите повече за възможностите във вашата страна/регион, моля, свържете се със съответния национален партньор.

Модулите

След като се присъедините към група или я създадете, можете да получите достъп до модулите, дейностите и съдържанието тук:

Подкрепа и признание

Основните теми включват: работа в мрежа, създаване на връзки, създаване на общност, развиване на социални умения.

Да не бъдем еднорози, а мъдреци

Основните теми включват: развитие на критично мислене, подпомагане на премахването на стереотипите, работа върху ролята на пола и върху очакванията и стереотипите за ролята на майката

Себереализация

Основните теми включват: автопортрет чрез „дневник на майката“, психологическа нужда от самоосъзнаване, роли на майката, грижа за себе си.

Грижа за бебето

Основните теми включват: първа помощ, знания и умения за детското развитие

Креативността в живота

Основните теми включват: решаване на проблеми чрез творческо майсторене, нестандартно мислене – как да намерим сами решения на проблеми, управление на времето