МОДУЛ 4

Грижа за бебето

Целите са:

 • Предоставяне и разработване на практически съвети за родителите.
 • Засилване на дискусиите и партньорската подкрепа.
 • Подобряване на критичния подход към събирането на информация.
 • Насърчаване на грижата за себе си и състраданието. 
Групови дейности

Дейност 1 – Здравословно отглеждане
Дейност 2 – Забавление и игра с вашето бебе
Дейност 3 – Грижа за себе си и самосъстрадание

Самообучение

Презентация по темата за когнитивното развитие на детето
Връзки към материали на български език за допълнително обучение

Домашна работа

Дейност 1 – Първа помощ за вашето дете 
Дейност 2 – Когнитивно развитие и игра

Групови дейности

Дейност 1 – Здравословно отглеждане

Обща продължителност присъствено (напр. 30-40 мин.)

Общо времетраене онлайн (напр. 30-40 мин.)

Материали

Самозалепващи се листчета за записване на твърденията и точки или звездички за гласуване.

Zoom, Teams или други средства за онлайн срещи / онлайн обучение и Miro за записване и гласуване.

Цели

 • Открита дискусия и споделяне на опит
 • Надеждни източници на информация за храненето на децата
 • Надеждни източници на информация за здравето на майката и детето 
 • Умения за оцеляване на майките в трудна роля

Подготовка: Преди да започнете, запознайте се с учебните материали за този модул и ги споделете с групата. 

Описание за присъствено изпълнение

Представете накратко целите на модула, учебния и справочния материал и подчертайте, че обучението се основава на пълно доверие в групата, че това е безопасно пространство за дискусии и творчество.

Създайте групи от по 3-4 майки, които да обсъдят следния въпрос (20 минути):

„Кое е най-важното нещо, което трябва да направите, за да отглеждате бебето си здравословно?“

След това те съставят списък с 3 най-важни действия, необходими за постигане на благоприятни резултати. Това трябва да бъде забавно и хумористично, няма грешни отговори или твърдения. Членовете на групата могат да си разменят ролите в записването на идеите или да изберат представител на групата.

След това те представят и обсъждат резултатите с групата.

Накрая групата гласува за най-добрите предложения, в резултат на което се съставя списък с топ 10 на необходимите действия за грижа за бебето през първата година.

Описание за онлайн изпълнение

За групова работа се използват онлайн стаи и се следват горепосочените инструкции. За записване на идеите и гласуване може да се използва софтуерната платформа Miro.

Дейност 2 – Забавление и игра с вашето бебе

Обща продължителност на срещата присъствено (напр. 30-40 мин.)

Общо времетраене онлайн (напр. 30 – 40 мин.)

Материали

За това упражнение не са необходими материали. Примери за забавления и игри са предоставени в допълнителния материал към модула.

Цели

 • Предоставяне и разработване на практически съвети за родителите.
 • Засилване на дискусиите и партньорската подкрепа.
 • Повишаване на креативността и игривостта.

Preparation: В някои случаи майките посещават обучението заедно с малките си деца, като тази дейност включва както майките, така и техните деца и изисква участието на всички в „забавление и игра“.

Описание за присъствено изпълнение

Направете кратка справка с учебния материал по тази тема и целите на дейността.

Създайте групи от по 3-4 майки, които да обсъдят следния въпрос (20 минути):

„Как да мотивираме и активизираме детето си през първите две години – игри и забавления, как да ангажираме другите и т.н.“

Измислете 1-3 дейности, които са забавни, игриви и мотивират детето и вас самите. Това може да включва песни, игри… всичко „под слънцето“. Участничките могат да се редуват при записването на идеите за грижа за себе си или да определят представител на групата.

Демонстрирайте тези дейности пред групата.

Описание за онлайн изпълнение

Тази дейност е по-трудна за изпълнение онлайн, но майките могат да общуват чрез онлайн стаи, използвайки горепосочените инструкции. Плюсът е, че дейността може да бъде записана и може би използвана (ако участничките разрешат) за демонстрационни цели.

Дейност 3 – Грижа за себе си

Обща продължителност присъствено (напр. 30-40 мин.)

Общо времетраене онлайн (напр. 20 – 40 мин.)

Материали

За това упражнение не са необходими никакви материали, освен химикал и хартия или компютър, ако участничките предпочитат да използват компютри.

Цели

 • Насърчаване на оптимизма и самоефикасността.
 • Споделяне на опит и практики за грижа за себе си.
 • Отношение на състрадание към себе си 

Подготовка: Прочетете наличните материали по темата и упражненията за домашна работа.

Описание за присъствено изпълнение

Започнете дискусия за грижата за себе си и състраданието, значението на термина грижа за себе си и състрадание и целите на тази дейност. Можете да потърсите и използвате материали по темата достъпни онлайн.

Създайте групи от по 3-4 майки, които да обсъдят следния въпрос (20 минути):

„Как да намерим време и място за грижа за себе си, когато имаме малко дете или голямо семейство?“

Измислете 1-3 дейности за грижа за себе си и начини да намирате време за тях. Напишете кратко описание на дейността и решението (как да намерите време и място). Членовете на групата могат да си разменят ролите при записването на идеите за грижа за себе си или да определят секретар на групата.

Демонстрирайте тези дейности пред групата. (20 минути)

Фасилитаторът събира дейностите.

Описание за онлайн изпълнение

Подобен подход може да се използва и за онлайн изпълнение, като фасилитаторът може да попита групата дали може да направи запис по време на въвеждащата сесия, за да се използва за бъдещи групи.

Самообучение

PDF – Child Cognitive Development

Further Reading – Nutrition / First aid / Cognitive development / Self-care

Домашна работа

Следните дейности могат да се изпълняват като домашна работа, за да се приложи изученото съдържание в практиката и ежедневието.

Дейност 1 – Първа помощ за вашето дете

Цели: Опознаване на основните методики за оказване на първа помощ при деца, Повишаване на самочувствието, че можем да се грижим за детето си, Засилване на оптимистичния и прагматичен подход.

Дейност 2 – Когнитивно развитие и игра

Цели: Повишаване на игривостта и щастието, Пробване на нови неща, Повишаване на увереността в себе си и в родителските умения