Module 4

Zorgen voor je baby

Doelstellingen:

 • praktisch opvoedadvies geven en ontwikkelen
 • verbetering van discussie en collegiale ondersteuning
 • de kritische benadering van het verzamelen van informatie verbeteren
 • bevordering van zelfzorg en compassie 
Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Houd je baby gezond
Activiteit 2 – Plezier en spelen met je baby
Activiteit 3 – Zelfzorg en compassie

Zelfstudie

Presentatie over het onderwerp Cognitieve ontwikkeling van kinderen
Links naar materiaal voor aanvullend leren – Voeding, Eerste hulp, Cognitieve ontwikkeling, Zelfzorg

Huiswerk

Activiteit 1 – Eerste hulp voor je kind
Activiteit 2 – Cognitieve ontwikkeling en spelen

Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Houd je baby gezond

Totale duur face-to-face (ong. 30-40 min)

Totale duur online (ong. 30-40 min)

MATERIALEN

Plakbriefjes om uitspraken en punten op te schrijven of pennen om te stemmen.

Zoom, Teams of andere online vergaderfaciliteiten voor online trainingen en Miro board voor het ontwikkelen van stellingen en stemmen.

Doelstellingen

 • Open discussie en delen van ervaringen
 • Betrouwbare informatiebronnen over voeding voor kinderen
 • Betrouwbare informatiebronnen over de gezondheid van moeder en kinderen
 • Overlevingsvaardigheden van moeders in een veeleisende rol

Voorbereiding: Lees voordat je met de begeleiding begint het leermateriaal voor deze module door en stuur een bericht naar de groep waar ze te vinden zijn. 

Beschrijving face-to-face implementatie

Presenteer in het kort de moduledoelstellingen, leer- en referentiemateriaal en benadruk dat de training is gebaseerd op volledig vertrouwen binnen de groep, dat dit een veilige ruimte is voor discussie en creativiteit.

Maak groepjes van 3-4 moeders die de volgende vraag bespreken (20 minuten):

“Wat is het belangrijkste dat je moet doen om je baby gezond te houden?”

Vervolgens maken ze een top 3-lijst van acties die nodig zijn voor goede resultaten. Dit moet leuk en humoristisch zijn, er zijn geen verkeerde antwoorden of uitspraken. Deelnemers kunnen van rol wisselen bij het schrijven van de ideeën voor zelfzorg of een secretaris voor de groep aanwijzen.

Vervolgens presenteren en bespreken ze de resultaten met de groep.

De groep stemt vervolgens op de beste stellingen, wat resulteert in een top 10 lijst met noodzakelijke acties om in het eerste jaar voor je baby te zorgen.

Beschrijving online implementatie

De oefening is online vergelijkbaar, online kamers worden gebruikt voor groepswerk en Miro-bord kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van stellingen en stemmen.

Activiteit 2 – Plezier en spel met je baby

Totale duur face-to-face (ong. 30-40 min)

Totale duur online (ong. 30-40 min)

MATERIALEN

Voor deze oefening zijn geen materialen nodig. Voorbeelden van plezier en spel worden gegeven in module slides.

Doelstellingen

 • praktisch opvoedadvies geven en ontwikkelen
 • verbetering van discussie en collegiale ondersteuning
 •  verbetering van creativiteit en spel

Voorbereiding: In de meeste gevallen volgen moeders de training met hun jonge kind, deze activiteit omvat zowel moeders als hun kinderen en vraagt om ieders betrokkenheid “plezier en spel”.

Beschrijving face-to-face implementatie

Verwijs in het kort naar trainingsmateriaal over dit onderwerp en de doelstellingen van de activiteit.

Maak groepjes van 3-4 moeders die de volgende vraag bespreken (20 minuten):

“Hoe motiveren en activeren we ons kind gedurende de eerste twee jaar – spelletjes en plezier, hoe anderen te betrekken enz.”

Bedenk 1-3 activiteiten die leuk en speels zijn en die jouw kind en jou motiveren. Dit kunnen liedjes zijn, spelletjes enz. Deelnemers kunnen van rol wisselen bij het schrijven van de ideeën voor zelfzorg of een secretaris voor de groep aanwijzen.

Demonstreer deze activiteiten aan de groep.

Beschrijving online implementatie

Deze activiteit is online uitdagender, maar moeders kunnen communiceren via online kamers die dezelfde organisatie gebruiken. Het voordeel is dat de activiteit kan worden opgenomen en eventueel kan worden gebruikt (indien toegestaan door deelnemers) voor demonstratiedoeleinden.

Activiteit 3 – Zelfzorg en compassie

Totale duur face-to-face (ong. 30–40 min)

Totale duur online (ong. 20 – 40 min)

MATERIALEN

Voor deze oefening zijn geen materialen nodig, behalve pen en papier of een computer als deelnemers liever computers gebruiken.

Doelstellingen

 • bevordering van optimisme en zelfredzaamheid
 • ervaringen en zelfzorgpraktijken delen
 • houding van zelfcompassie 

Voorbereiding: Lees de beschikbare materialen over het onderwerp en de huiswerkoefeningen.

Beschrijving face-to-face implementatie

Raadpleeg het materiaal en de oefeningen die online beschikbaar zijn en start de discussie over zelfzorg en compassie, de betekenis van de term zelfzorg en compassie en de doelstellingen van deze activiteit.

Maak groepjes van 3-4 moeders die de volgende vraag bespreken (20 minuten):

“Hoe vinden we tijd en plaats voor zelfzorg met een jong kind of een groot gezin?”

Bedenk 1-3 zelfzorgactiviteiten en manieren om daar tijd voor te vinden. Schrijf een korte beschrijving van de activiteit en oplossing (hoe tijd en plaats te vinden). Deelnemers kunnen van rol wisselen bij het schrijven van de ideeën voor zelfzorg of een secretaris voor de groep aanwijzen.

Demonstreer deze activiteiten aan de groep. (20 minuten)

Begeleider verzamelt activiteiten.

Beschrijving online implementatie

Een vergelijkbare aanpak kan worden gebruikt voor de online implementatie, de begeleider kan de groep vragen of ze opnames kunnen gebruiken tijdens de introductiesessie om manieren te verzamelen voor zelfzorg.

Zelfstudie

Presentatie over het onderwerp Cognitieve ontwikkeling van kinderen

Links naar materiaal voor aanvullend leren – Voeding / Eerste hulp / Cognitieve ontwikkeling / Zelfzorg

Huiswerk

De volgende activiteiten kunnen als huiswerk worden gedaan om de geleerde inhoud toe te passen in de praktijk en het dagelijks leven.

Activiteit 1 – Eerste hulp voor je kind

Doelstellingen: de belangrijkste methodieken in eerste hulp bij kinderen kennen, om het zelfvertrouwen in de zorg voor jouw kind te vergroten, verbeteren optimistische en pragmatische aanpak

Activiteit 2 – Cognitieve ontwikkeling en spelen

Doelstellingen: speelsheid en geluk vergroten, probeer nieuwe dingen, vergroten van het zelfvertrouwen in het ouderschap