Het Need to Connect project…

Het doel van het Need to Connect (NTC)-project is het bestrijden van eenzaamheid, het versterken en verbinden van jonge moeders in de leeftijd van 18-30 jaar door middel van een art training en het bouwen van een duurzaam nationaal gemeenschapsplatform in alle partnerlanden. Met partners uit IJsland, Slovenië, Italië, Bulgarije, Nederland, Spanje en Litouwen richt het project zich op het geven van de kans en het vermogen aan jonge moeders om andere moeders in soortgelijke situaties te beïnvloeden en te helpen. Het algemene doel is om het bewustzijn van problemen onder jonge moeders in Europa te vergroten, een curriculum en trainingsprogramma te ontwikkelen dat kan worden gebruikt als een instrument voor empowerment en verbinding door alle geïnteresseerde partijen, en om een nationale duurzame gemeenschap van jonge moeders op te bouwen.

Vind ons online

Onze resultaten

Behoeftenanalyse en netwerkrapport

Een rapport over de huidige situatie van jonge moeders in heel Europa en om het bewustzijn over hun behoeften en zorgen te vergroten

Training programma

Door kunst te gebruiken als een instrument voor empowerment voor jonge moeders, omvat het curriculum zowel persoonlijk als online trainingsmateriaal om empowerment en ondersteuning voor jonge moeders te bevorderen

Nationale gemeenschap

De nationale gemeenschap wil jonge moeders in staat te stellen samen te werken, met elkaar te communiceren en elkaar te ondersteunen en om samen het projectplatform te gebruiken om de empowerment en de middelen voor jonge moeders te verbeteren