MODUL 4

Skrb za otroka

Cilji:

 • Zagotavljati in razvijati praktične nasvete o starševstvu.
 • Okrepiti razpravo in medsebojno podporo.
 • Izboljšanje kritičnega pristopa k zbiranju informacij.
 • Spodbujati skrb zase in sočutje. 
Skupinske aktivnosti

Aktivnost 1 – Ohranite zdravje svojega otroka.
Aktivnost 2 – Zabava in igra z dojenčkom.
Aktivnost 3 – Skrb zase in sočutje.

Samoučenje

PDF – Predstavitev na temo kognitivnega razvoja otrok
Povezave do gradiva za dodatno učenje – Prehrana / Prva pomoč / Kognitivni razvoj / Skrb zase

Domača naloga

Aktivnost 1 – Prva pomoč za vašega otroka. 
Aktivnost 2 – Kognitivni razvoj in igra.

Skupinske aktivnosti

Aktivnost 1 – Ohranite zdravje svojega otroka

Skupno trajanje srečanja v živo 30-40 min.

Skupno trajanje preko spleta 30-40 min.

Materiali

Samolepilni lističi za zapisovanje izjav in oznake za glasovanje.

Zoom, Teams ali druga spletna orodja za videokonferenčne klice in Miro board za pripravo izjav in glasovanje.

Cilji

 • Odkrita razprava in izmenjava izkušenj.
 • Zanesljivi viri informacij o prehrani otrok.
 • Zanesljivi viri informacij o zdravju mater in otrok. 
 • Veščine preživetja mater v zahtevni vlogi.

Priprava: Pred začetkom izvajalci aktivnosti preberite učno gradivo za ta modul in skupino opomnite, kje ga lahko najdete. 

Opis za izvajanje v živo

Na kratko predstavite cilje modula, učno in referenčno gradivo ter poudarite, da usposabljanje temelji na popolnem zaupanju v skupini, da je to varen prostor za razpravo in ustvarjalnost.

Ustvarite skupine 3-4 mater, ki bodo razpravljale o naslednjem vprašanju (20 minut):

„Kaj je najpomembnejše, kar morate storiti, da bo vaš otrok ostal živ in zdrav?“

Nato sestavijo seznam treh najpomembnejših ukrepov, ki so potrebni za doseganje ugodnih rezultatov. To naj bi bilo zabavno in humorno, napačnih odgovorov ali izjav ni. Člani si lahko izmenjajo vloge pri zapisovanju idej za samopomoč ali pa imenujejo predstavnika skupine.

Nato predstavijo rezultate in o njih razpravljajo s skupino.

Skupina nato z glasovanjem izbere najboljše izjave na podlagi katerih je sestavljen seznam 10 najboljših ukrepov, ki so potrebni za skrb za otroka v prvem letu.

Opis spletnega izvajanja

Vaja se podobno izvaja preko spleta; sejne sobe znotraj videoklica se uporabljajo za skupinsko delo, za pripravo izjav in glasovanje pa se lahko uporablja tabla Miro board.

Aktivnost 2 – Zabava in igra z otrokom

Skupno trajanje osebnega srečanja (30-40 min).

Skupno trajanje na spletu (30 – 40 min).

Materiali

Za to vajo ne potrebujete nobenega materiala. Primeri zabavnih iger so na voljo na diapozitivih modula.

Cilji

 • Zagotavljati in razvijati praktične nasvete o starševstvu.
 • Okrepiti razpravo in medsebojno podporo.
 • Povečati ustvarjalnost in igrivost.

Priprava: V večini primerov se usposabljanja udeležijo matere s svojim majhnim otrokom in ta aktivnost vključuje tako matere kot njihove otroke ter pričakuje sodelovanje vseh.

Opis za izvajanje v živo

Na kratko si oglejte gradivo za usposabljanje o tej temi in ciljih aktivnosti.

Ustvarite skupine 3-4 mater, ki bodo razpravljale o naslednjem vprašanju (20 minut):

„Kako motivirati in aktivirati otroka v prvih dveh letih – igre in zabava, kako vključiti druge, itd.“

Izmislite si 1-3 aktivnosti, ki so zabavne in igrive ter motivirajo vašega otroka in vas. To lahko vključuje pesmi, igro, karkoli,… Člani si lahko izmenjajo vloge pri zapisovanju idej za igro z otrokom ali pa imenujejo predstavnika skupine.

Skupini predstavite te aktivnosti.

Opis spletnega izvajanja

Ta aktivnost je na spletu zahtevnejša, vendar lahko matere komunicirajo v spletnih sobah na isti način. Prednost je, da se aktivnost lahko posname in morda uporabi (če to dovolijo udeleženke) za namene predstavitve.

Aktivnost 3 – Skrb zase

Skupno trajanje srečanja v živo 30-40 min.

Skupno trajanje preko spleta 20-40 min.

Materiali

Za to vajo ne potrebujete nobenega materiala razen pisala in papirja ali računalnika, če udeleženci raje uporabljajo računalnik.

Cilji

 • Spodbujanje optimizma in učinkovitosti.
 • Delitev izkušnje in praks za lastno skrb.
 • Izražanje sočutja do sebe. 

Priprava: Preberite gradivo, ki je na voljo na to temo in domače naloge.

Opis za izvajanje v živo

Oglejte si gradivo in vaje, ki so na voljo na spletu ter začnite razpravo o skrbi zase in sočutju, pomenu izraza skrbeti zase in sočutje ter ciljih te aktivnosti.

Ustvarite skupine 3-4 mater, ki bodo razpravljale o naslednjem vprašanju (20 minut):

„Kako z majhnim otrokom ali veliko družino najti čas in prostor zase?“

Izmislite si 1-3 aktivnosti namenjene skrbi zase in načine kako najti čas zanje. Napišite kratek opis aktivnosti in rešitve (kako najti čas in prostor).  Udeleženke se lahko izmenjujejo pri zapisovanju idej ali pa imenujejo predstavnika skupine.

Skupini predstavite te aktivnosti (20 minut).

Izvajalec aktivnosti zbere zapisane ideje.

Opis spletnega izvajanja

Podoben pristop se lahko uporabi tudi pri spletnem izvajanju; izvajalec aktivnosti lahko skupino vpraša, če lahko uvodno srečanje snema, da zbere načine kako skrbeti zase. 

Samoučenje

PDF – Predstavitev na temo kognitivnega razvoja otrok

Povezave do gradiva za dodatno učenje – Prehrana / Prva pomoč / Kognitivni razvoj / Skrb zase

Domača naloga

Sledeče aktivnosti lahko opravite kot domačo nalogo za uporabo naučenih vsebin v praksi in vsakdanjem življenju.

Aktivnost 1 – Prva pomoč za vašega otroka

Cilji: Poznavanje glavnih metodologij prve pomoči za otroke, Povečati zaupanje vase pri skrbi za otroka, Krepitev optimističnega in pragmatičnega pristopa.

Aktivnost 2 – Kognitivni razvoj in igra

Cilji: Povečati igrivost in srečo, Preizkušati nove stvari, Povečati samozavesti pri vzgoji otrok.