Naši rezultati

Skozi projekt bodo partnerji pripravili sledeče rezultate:

ANALIZA POTREB

Analiza potreb in poročilo o mreženju opozarja na težave in izolacijo mladih mater v vseh partnerskih državah in predstavi deležnikom in ostalim organizacijam umetnost kot orodje za opolnomočenje in povezovanje mladih mater. Analiza potreb vključuje informacije o trenutni situaciji mladih mater po posamezni partnerski državi in kakšno podporo prejemajo. Vključuje tudi analizo njihovih potreb in skrbi, da zagotovimo razvoj ustreznega učnega programa in ostalih rezultatov.

PROGRAM USPOSABLJANJA

Učni načrt, program usposabljanja in dostopni izobraževalni viri, ki se osredotočajo na idejo o uporabi umetnosti kot orodje za opolnomočenje mladih mater v partnerskih državah in spodbujanje njihove zaposljivosti. Učni načrt vsebuje materiale za izvajanje usposabljanja v živo, hkrati pa je dostopen tudi na spletni platformi in bo prilagojen za nadaljnje izvajanje usposabljanja preko spleta. Usposabljanje je bilo izvedeno z mladimi materami, starimi med 18-30 let, v vseh državah.

SKUPNOSTNA PLATFORMA & SKUPINE

Skupnost in platforma za usposabljanje mladih mater, po ena za vsako partnersko državo. Mlade matere lahko med sabo komunicirajo in najdejo splošne informacije o projektu, novice projekta, uporabne povezave in informacije o skupnih izzivih in ovirah v njihovem življenju ter vse video in učne materiale na platformi. Platforma je dostopna v vseh jezikih in je pripravljena na uporabniku prijazen in vključujoč način.