МОДУЛ 3

Себереализация

Майките осъзнават по-добре своя опит и идентичност като жени и майки чрез движението, телесните усещания и взаимодействието с другите. 

Групови дейности

Дейност 1 – Коя майка?
Дейност 2 – Изразете себе си!
Дейност 3 – Това си ти!

Самообучение

Spotify Playlist 1 – Fae Duende
Spotify Playlist 2 – Party Songs
Spotify Playlist 3 – Nature Sounds

Домашна работа

Дейност 1 – Това съм аз
Дейност 2 – Един час за вас

Групови дейности

Дейност 1 – Коя майка?

Обща продължител-ност: 45 минути

Материали

Снимки

За онлайн изпълнение: Може да се използва Jamboard или други подобни инструменти.

Цели: Основната цел на тази дейност е майките да се замислят, че в различните общества има различни начини за възприемане на майчинството и да осъзнаят дали те са повлияни от някаква обща идея.

Подготовка: Преди участниците да влязат в стаята, залепете на стената различни снимки, представящи майки в различни културни и социални контексти.

Описание за присъствено изпълнение

Поканете участничките да се разходят из стаята и да разгледат картинките.

Поканете всяка майка да избере снимка (може да я избере, защото се разпознава в нея или просто защото й харесва).

Помолете всяка участничка да сподели причината, поради която е избрала снимката, и улеснете взаимодействието в групата. Например индивидуалните въпроси могат да бъдат: Защо избрахте тази снимка? Някой конкретен елемент от картината, ако има такъв, означава ли или подсказва ли нещо за вас? Въпросите в групата могат да бъдат: Какви според вас са причините за вашия избор? Осъзнавате ли причините за вашия избор? Защо смятате, че някои картини имат по-голямо въздействие върху вас? Свързани ли са те по някакъв начин с начина, по който преживявате майчинството?

Проведете заключителна сесия, за да им помогнете да помислят дали осъзнават, че се придържат към определена роля на майка.

Дайте възможност на участниците да изразят личното си мнение за това какво означава да си майка.

Описание за онлайн изпълнение

Фасилитаторът трябва първо да подготви набор от снимки, представящи майки в различни социални и културни контексти. След това той/тя трябва да сподели всички снимки едновременно с майките, участващи в онлайн сесията.

След това фасилитаторът трябва да покани участничките да изберат една снимка / картина и да ги помоли да споделят причината, която ги е накарала да направят този избор. 

Фасилитаторът трябва да проведе заключителна сесия, за да помогне на майките да се замислят дали осъзнават, че се придържат към определена роля. Той/тя трябва също така да даде на участниците пространство да изразят личното си мнение за това какво означава да бъдеш майка.

Дейност 2 – Изразете себе си!

Обща продължител-ност: 30 минути

Материали

Не е необходим материал. Музика на заден план може да подпомогне физическите жестове и движения.

Цели: Подкрепете участничките да осъзнаят по-добре своите силни страни и предизвикателствата, пред които са изправени като майки и жени. 

Подготовка: Уверете се, че разполагате с празна стая, в която участничките ще могат да се движат

Описание за присъствено изпълнение

Поканете участничките да застанат в кръг

Поканете ги една след друга да направят свободен жест или движение, за да се представят

След като всяка от тях го направи, поканете всяка участничка да излезе и да направи втори жест, който да представя силните страни, които чувства като майка.

След това поканете всяка участничка да направи жест, който най-добре изразява трудностите и предизвикателствата, които изпитва като майка.

Описание за онлайн изпълнение

Инструкциите за онлайн изпълнение са същите като тези за присъствено изпълнение, но фасилитаторът трябва да се увери, че:

  • всеки участник разполага с пространство, за да се движи и да направи жеста / движението с цялото си тяло
  • всеки участник се вижда през камерата от другите на екрана.

Дейност 3 – Това сте вие!

Обща продължител-ност: 45 мин.

Материали

Не е необходим материал. Музика на заден план може да подпомогне физическите жестове и движения.

Цели: Помагане на майките да осъзнаят, че няма идеален начин да бъдат майки, и да намерят творчески начини за разрешаване на трудни ситуации.

Подготовка: Уверете се, че разполагате с празна стая, в която участниците могат да се движат.

Описание за присъствено изпълнение

Разпределяне в малки групи

Всяка група трябва да избере някои от жестовете, които участничките са използвали в предишното упражнение, и да ги композира заедно по творчески начин, например в хореография.

Всяка група може да покаже хореографията на останалите.

Насърчете разговор за процеса и крайните резултати, за това, което майките са споделили, и за ползите и пречките/трудностите при изразяването на чувствата с жестове и чрез тялото.

Описание за онлайн изпълнение

Ако използвате онлайн платформа като Zoom, участничките трябва да бъдат разделени на „стаи“ или по-малки сесии. След това фасилитаторът може да използва същите инструкции както в присъствената дейност.

Самообучение

Spotify Playlist – Fae Duende / Party Songs / Nature Sounds

Домашна работа

Следните дейности могат да се изпълняват като домашна работа, за да се приложи изученото съдържание в практиката и ежедневието.

Дейност 1 – This is me

Цели: Подпомагане на майките да осъзнаят по-добре истинската си същност и идентичност. 

Дейност 2 – One hour for you

Цели: Насърчаване на майките да си създадат навик да отделят известно време седмично за себе си и за своето благополучие.