MODULE 3

Zelfbewustzijn

Moeders worden zich meer bewust van hun ervaring en identiteit als vrouw en moeder door beweging, lichamelijke gewaarwordingen en interacties met anderen. 

Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Wat voor moeder?
Activiteit 2 – Uit jezelf!
Activiteit 3 – Jij bent het!

Zelfstudie

Spotify Playlist 1 – Fae Duende
Spotify Playlist 2 – Party Songs
Spotify Playlist 3 – Nature Sounds

Huiswerk

Activiteit 1 – Dit ben ik
Activiteit 2 – Een uur voor jezelf

Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Wat voor moeder?

Totale duur: 45 min

MATERIALEN

Afbeeldingen, Papieren tape

Voor online implementatie: Jamboard of vergelijkbare tools.

Doelstellingen: Het belangrijkste doel van deze activiteit is moeders te laten nadenken dat er verschillende manieren zijn om moederschap in samenlevingen waar te nemen en zich ervan bewust te zijn of ze worden beïnvloed door een gemeenschappelijk idee.

Voorbereiding: Voordat de deelnemers de ruimte binnenkomen, plakt u verschillende afbeeldingen op de muur die moeders in verschillende culturele en sociale contexten voorstellen.

Beschrijving face-to-face implementatie

Nodig de deelnemers uit om door de kamer te lopen en naar de afbeeldingen te kijken.

Nodig deelnemers uit om een foto te kiezen (ze kunnen kiezen omdat ze zich herkennen in die foto of niet, of gewoon uit nieuwsgierigheid).

Vraag elke deelnemer om de reden waarom ze de foto hebben gekozen te delen en een interactie binnen de groep te faciliteren. Individuele vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: waarom heb je deze foto gekozen? Betekende of hintte een specifiek element van de afbeelding, indien aanwezig, iets voor jou? Groepsvragen kunnen zijn: Wat zijn volgens jou de redenen voor jouw keuze? Bent je jezelf bewust van de redenen achter jouw keuze? Waarom denk je dat sommige foto’s een grotere impact op je hebben? Zijn ze op enigerlei wijze gerelateerd aan de manier waarop je de moederervaring beleeft?

Houd een laatste debriefing om hen te helpen na te denken over de vraag of ze al dan niet beseffen dat ze een specifieke rol van moeder vervullen.

Geef deelnemers wat ruimte om hun persoonlijke mening te geven over wat moeder zijn betekent.

Beschrijving online implementatie

De begeleider moet eerst een reeks foto’s maken van moeders in verschillende sociale en culturele contexten. Hij/zij moet dan alle foto’s tegelijkertijd delen met moeders die deelnemen aan de online sessie.

De begeleider moet de deelnemers vervolgens uitnodigen om één foto te kiezen en elk van hen vragen om de reden te delen die ertoe heeft geleid dat ze die keuze hebben gemaakt.

De begeleider moet een laatste debriefing houden om de moeders te helpen na te denken over het al dan niet beseffen dat ze een specifieke rol vervullen. Hij/zij moet de deelnemers ook wat ruimte geven om hun persoonlijke mening te uiten over wat moeder zijn betekent.

Activiteit 2 – Uit jezelf!

Totale duur: 30 min

MATERIALEN

Geen materiaal nodig. Muziek op de achtergrond kan de fysieke expressie en beweging ondersteunen.

Doelstellingen: Ondersteuning moeders om zich meer bewust te worden van hun sterke punten en de uitdagingen waarmee ze als moeder en vrouw worden geconfronteerd. 

Voorbereiding: Zorg voor een lege ruimte met voldoende bewegingsruimte.

Beschrijving face-to-face implementatie

Nodig de deelnemers uit om samen in een kring te gaan staan.

Nodig één voor één uit om een vrij gebaar te maken om zichzelf te presenteren.

Nadat iedereen het heeft gedaan, nodig je elke deelnemer uit om naar voren te komen en een tweede gebaar te maken dat de sterke punten vertegenwoordigt die zij als moeder voelt.

Nodig vervolgens elke deelnemer uit om naar voren te komen en een gebaar te maken dat het best de problemen en uitdagingen uitdrukt die zij als moeder ervaart.


Beschrijving online implementatie

De instructies voor online implementatie zijn dezelfde als die voor de face-to-face implementatie, maar de begeleider moet ervoor zorgen dat:

  • elke deelnemer de ruimte heeft om te bewegen en het gebaar met het hele lichaam uit te drukken
  • elke deelnemer zichtbaar is op het scherm
Activiteit 3 – Jij bent het!

Totale duur: 45 min

MATERIALEN

Geen materiaal nodig. Muziek op de achtergrond kan de fysieke expressie en beweging ondersteunen.

Doelstellingen: Moeders helpen beseffen dat er geen perfecte manier is om moeder te zijn en creatieve manieren vinden om lastige situaties op te lossen.

Voorbereiding: Zorg voor een lege ruimte met voldoende bewegingsruimte.

Beschrijving face-to-face implementatie

Maak kleine groepen. Elke groep moet enkele van de gebaren kiezen die uit de vorige oefening naar voren kwamen en ze samen op een creatieve manier samenstellen, zoals in een choreografie.

Elke groep kan de choreografie aan de anderen laten zien.

Moedig een gesprek aan over het proces en de uiteindelijke resultaten, over wat de moeders deelden en over de voordelen en obstakels/problemen van het uiten van de gevoelens met gebaren en fysiek.

Beschrijving online implementatie

Bij gebruik van een online platform zoals Zoom, moeten de deelnemers worden opgedeeld in “kamers” of kleinere sessies. De begeleider kan dan dezelfde instructies gebruiken als bij de face-to-face activiteit.

Zelfstudie

Spotify Playlist – Fae Duende / Party Songs / Nature Sounds

Huiswerk

De volgende activiteiten kunnen als huiswerk worden gedaan om de geleerde inhoud toe te passen in de praktijk en het dagelijks leven.

Activiteit 1 – Dit ben ik

Doelstellingen: Moeders ondersteunen om zich meer bewust te worden van hun ware zelf en identiteit. 

Activiteit 2 – Een uur voor jezelf

Doelstellingen: Moeders aanmoedigen om er een gewoonte van te maken om elke week wat tijd voor zichzelf en hun welzijn te nemen.