MODUL 3

Samouresničevanje

Matere se preko gibanja, telesnih občutkov in interakcij z drugimi bolje zavedajo svojih izkušenj in identitete kot ženske in matere. 

Skupinske aktivnosti

Aktivnost 1 – Katera mati?
Aktivnost 2 – Izrazi se!
Aktivnost 3 – To si ti!

Samoučenje

Spotify Playlist 1 – Fae Duende
Spotify Playlist 2 – Party Songs
Spotify Playlist 3 – Nature Sounds

Domača naloga

Aktivnost 1 – To sem jaz.
Aktivnost 2 – Ena ura zame.

Skupinske aktivnosti

Aktivnost 1 – Katera mati?

Skupno trajanje: 45 min.

Materiali

Slike, Lepilni trak

Za spletno izvajanje: Uporabite lahko Jamboard ali podobna orodja.

Cilji: Glavni cilj te aktivnosti je, da matere razmislijo o tem, da obstajajo različni načini dojemanja materinstva v družbah in da se zavedajo ali nanje vpliva neka skupna ideja.

Priprava: Preden udeleženke vstopijo v sobo na steno nalepite različne slike, ki predstavljajo matere v različnih kulturnih in družbenih kontekstih.

Opis za izvajanje v živo

Povabite udeleženke, naj se sprehodijo po sobi in si ogledajo slike.

Udeleženko povabite naj izbere sliko (lahko jo izbere, ker se na njej prepozna ali ne, ali pa iz preproste radovednosti).

Vsako udeleženko prosite naj pove zakaj je izbrala sliko in spodbudite interakcijo v skupini. Posamezna vprašanja se lahko na primer glasijo: Zakaj ste izbrali to sliko? Ali vam je kakšen poseben element slike, če sploh kakšen, kaj pomenil ali namigoval? Skupinska vprašanja so lahko naslednja: Kaj menite, da so razlogi za vašo izbiro? Ali se zavedate razlogov za svojo izbiro? Zakaj menite, da imajo nekatere slike na vas večji vpliv? Ali so kakorkoli povezane z vašim načinom doživljanja materinstva?

Izvedite zaključno poročanje, da jim pomagate razmisliti o tem, ali se zavedajo, da se držijo določene vloge matere.

Udeleženkam dajte nekaj prostora, da izrazijo svoj osebni pogled na to, kaj pomeni biti mati.

Opis spletnega izvajanja

Izvajalec aktivnosti naj vnaprej pripravi niz slik, ki predstavljajo matere v različnih družbenih in kulturnih okoljih. Nato naj vse slike hkrati deli z materami, ki sodelujejo na spletnem srečanju.

Nato naj udeleženke povabi, da izberejo eno sliko in jih prosi naj vsaka izmed njih pove razlog, ki jo je pripeljal do te izbire. 

Izvajalec aktivnosti naj organizira zaključno poročanje, da bi materam pomagal razmisliti o tem, ali se zavedajo, da se držijo določene vloge ali ne. Prav tako naj udeleženkam omogoči, da izrazijo svoj osebni pogled na to, kaj pomeni biti mati.

Aktivnost 2 – Izrazite se!

Skupno trajanje: 30 min.

Materiali

Material ni potreben. Glasba v ozadju lahko podpira fizično izražanje in gibanje.

Cilji: Podpirati matere, da se bolje zavedajo svojih prednosti in izzivov, s katerimi se soočajo kot matere in ženske. 

Priprava: Poskrbite za prazen prostor v katerem se lahko udeleženke premikajo.

Opis za izvajanje v živo

Povabite udeleženke naj se skupaj postavijo v krog.

Povabite eno po eno, da se predstavi s prosto gesto.

Ko jo vsaka udeleženka izvede, jo povabite naj ustvari drugo gesto, ki predstavlja njene prednosti, ki jih čuti kot mati.

Nato naj vsaka udeleženka ustvari gesto, ki najbolje izraža težave in izzive, s katerimi se sooča kot mati.

Opis spletnega izvajanja

Navodila za spletno izvajanje so enaka navodilom za osebno izvajanje, vendar mora izvajalec aktivnosti poskrbeti, da:

  • ima vsaka udeleženka nekaj prostora za gibanje in izražanje geste s celim telesom,
  • je vsaka udeleženka vidna na zaslonu.

Aktivnost 3 – To si ti!

Skupno trajanje: 45 min.

Materiali

Material ni potreben. Glasba v ozadju lahko podpira fizično izražanje in gibanje.

Cilji: Pomagati materam pri spoznavanju, da ni popolnega načina, kako biti mati, in pomagati pri iskanju ustvarjalnih načinov reševanja težavnih situacij.

Priprava: Poskrbite za prazen prostor, v katerem se lahko udeleženke premikajo.

Opis za izvajanje v živo

Ustvarite manjše skupine.

Vsaka skupina naj izbere nekaj gest, ki so bile prikazane pri prejšnji vaji in jih skupaj ustvarjalno sestavi v koreografijo.

Vsaka skupina lahko koreografijo pokaže drugim.

Spodbujajte pogovor o procesu in končnih rezultatih, o tem, kaj so matere delile, ter o prednostih in ovirah/težavah pri izražanju čustev z gestami in telesom.

Opis spletnega izvajanja

Če uporabljate spletno platformo, kot je Zoom, morate udeleženke razdeliti v „sobe“. Izvajalec aktivnosti lahko nato uporabi enaka navodila kot pri aktivnosti izvedeni v živo.

Samoučenje

Spotify Playlist – Fae Duende / Party Songs / Nature Sounds

Domača naloga

Sledeče aktivnosti lahko opravite kot domačo nalogo za uporabo naučenih vsebin v praksi in vsakdanjem življenju.

Aktivnost 1 – To sem jaz

Cilji: Podpora materam, da se bolje zavedajo svojega pravega jaza in identitete.

Aktivnost 2 – Ena ura zame

Cilji: Spodbujanje mater, da si vsak teden vzamejo nekaj časa zase in za svoje dobro počutje.