МОДУЛ 2

Да не бъдем еднорози, а мъдреци

Цели:

 • Повишаване на осведомеността относно стереотипите, особено по отношение на ролята на майките
 • Намаляване на влиянието на стереотипите върху решенията и очакванията към младите майки.
 • Подобряване на критичното мислене и анализ
Групови дейности

Дейност 1 – Очакванията на родителя
Дейност 2 – Светът около нас
Дейност 3 – Колаж на тема възприятие

Самообучение

Video – How parents influence Kids’ Gender Roles
PDF – Stereotypes and their background

Домашна работа

Дейност 1 – Моите очаквания
Дейност 2 – Музиката в мен
Дейност 3 – Моят стереотип

Групови дейности

Дейност 1 – Очакванията на родителя

Обща продължителност на срещата присъствено: 20-25 минути за 12 участници

Обща продължителност онлайн: 20-25 минути за 12 участници

Материали

Присъствено: 4 празни листа хартия, различни цветни маркери/писалки

Онлайн: 4 различни пространства за писане онлайн, лесни за достъп

Цели

 • Идентифициране на стереотипи, свързани с пола, произхода и родителите
 • Повишаване на осведомеността за влиянието на стереотипите

Подготовка: Подгответе 4 различни празни листа (с размер на плакат), както и маркери в различни цветове, достатъчни, за да могат няколко участници да пишат едновременно.

Ако сте онлайн, използвайте онлайн инструменти (напр. Padlet, Conceptboard), за да подготвите 4 полета за писане вместо 4 празни листа.

Описание за присъствено изпълнение

Стъпка 1: Фасилитаторът показва на участниците различните празни листове. На всеки от листовете са написани различни теми. (5 минути)

 • Лист 1: Каква е ролята на мъжа/жената?
 • Лист 2: Какви са очакванията, свързани с моята култура / националност?
 • Лист 3: Каква е ролята на майката?
 • Лист 4: Каква е ролята на е бащата?

Стъпка 2: След това участниците се разделят на 4 групи (по 3 във всяка група). Всяка група започва с различен лист и трябва да добави прилагателни, чувства, описания на това, което според тях определя съответната тема. Например (тези примери трябва да се използват само като пример, а не да бъдат записани на листовете от фасилитатора):

 • Каква е ролята на мъжа/жената?

Да бъде деликатна, раждаща деца, уверена, упорита и т.н.

 • Какви са очакванията, свързани с моята култура / националност?

Да сме добри по математика, добри в готвенето, опасни, уредени бракове и т.н.

 • Лист 3: Каква е ролята на майката?

Да бъде строга, винаги до децата си, чете приказки за лека нощ, приготвя храна и т.н.

 • Каква е ролята на е бащата?

Да работи, за да носи пари вкъщи, почива си вечер, надежден е, упорит и т.н.

Участниците могат свободно да напишат какво според тях се очаква от тях от тези роли въз основа на техните знания и опит. След 2 минути всяка група преминава към следващия лист и добавя допълнителни очаквания, ако е приложимо. (5-10 минути)

Стъпка 3: След като всички групи са попълнили всички листове, всяка група прочита на глас твърденията от своя лист.

След това участниците могат да задават въпроси и да обсъждат твърденията с фасилитатора, който задава следните въпроси:

 • „Можете ли да се идентифицирате с тези твърдения? Смятате ли, че те могат да ви определят като личност? Вие такива ли сте, както е описано в твърденията?“
 • „Защо смятате, че от тези роли/хора се очакват такива неща?“
 • „Смятате ли, че някои от тези твърдения могат да изглеждат по различен начин в друга държава?“
 • „Ако можехте да добавите по още 1 твърдение към всеки от листовете, което бихте искали да се идентифицира с тези роли, какво би било то?“

Описание за онлайн изпълнение

Дейността може да се осъществи онлайн с помощта на дигитална платформа, напр. Zoom или Skype и др.

Стъпка 1: Фасилитаторът представя на участниците различните пространства. Всяко от пространствата означава нещо различно. (5 минути)

 • Лист 1: Каква е ролята на мъжа/жената?
 • Лист 2: Какви са очакванията, свързани с моята култура / националност?
 • Лист 3: Каква е ролята на майката?
 • Лист 4: Каква е ролята на е бащата?

Стъпка 2: След това участниците са помолени да добавят прилагателни, чувства, описания на това, което според тях определя съответната тема, в продължение на 5-10 минути. Например (тези примери трябва да се използват само като пример, а не да са вече подготвени в пространствата от фасилитатора):

 • Каква е ролята на мъжа/жената?

Да бъде деликатна, раждаща деца, уверена, упорита и т.н.

 • Какви са очакванията, свързани с моята култура / националност?

Да сме добри по математика, добри в готвенето, опасни, уредени бракове и т.н.

 • Лист 3: Каква е ролята на майката?

Да бъде строга, винаги до децата си, чете приказки за лека нощ, приготвя храна и т.н.

 • Каква е ролята на е бащата?

Да работи, за да носи пари вкъщи, почива си вечер, надежден е, упорит и т.н.

Участничките могат свободно да напишат какво според тях се очаква от тях и тези роли въз основа на техните знания и опит. (5-10 минути)

Стъпка 3: След като всички участници са попълнили листовете, четирима участници прочитат на глас записаните твърдения.

След това участниците могат да задават въпроси и да обсъждат твърденията с фасилитатора, който задава следните въпроси:

 • „Можете ли да се идентифицирате с тези твърдения? Смятате ли, че те могат да ви определят като личност? Вие такива ли сте, както е описано твърденията?“
 • „Защо смятате, че от тези роли/хора се очакват такива неща?“
 • „Смятате ли, че някои от тези твърдения могат да изглеждат по различен начин в друга държава?“
 • „Ако можехте да добавите по още 1 твърдение към всеки от листовете, което бихте искали да се идентифицира с тези роли, какво би било то?“

Дейност 2 – Светът около нас

Обща продължителност присъствено: 25-30 минути за 12 участници

Обща продължителност онлайн: 25-30 минути за 12 участници

Материали

Присъствено: Материали, които ще бъдат обсъждани в рамките на дейността

Онлайн: Материали, които ще бъдат обсъждани в рамките на дейността

Цели

 • Идентифициране на стереотипи, свързани с родителството
 • Повишаване на осведомеността за влиянието на стереотипите за майките
 • Подобрено самосъзнание и увереност в преодоляването на стереотипите
 • Подобрено критично мислене и анализ

Подготовка: Подгответе 1-2 видеоклипа, откъси от книги, 3-4 снимки от списания или музикални видеоклипове, които да покажете и обсъдите по време на заниманието, в зависимост от това с какво разполагате. Съдържанието трябва да представя два различни образа на майките (единият от тях е стереотипен образ).

Примери за материали:

Материали на български език за идеалната майка:

https://bnr.bg/sofia/post/101089981/idealnata-maika-klasicheska-domakina-s-perfektna-kariera

https://dama.bg/gallery/zashto-da-si-domakinia-i-majka-e-istinska-rabota/7519?i=2

Статия на английски за мита за идеалната майка: https://www.newyorker.com/business/currency/selling-the-myth-of-the-ideal-mother

Реклама на кампанията на P&G „Благодаря ти, мамо“: „Силни“ (от Олимпийските игри в Рио 2016): https://www.youtube.com/watch?v=rdQrwBVRzEg

Доматен сок Campbell’s: https: //i.pinimg.com/originals/ea/1f/be/ea1fbe29e28ebc92eb0c1fc0e0c2470e.jpg

Описание за присъствено изпълнение

Стъпка 1: Фасилитаторът показва първите подходящи материали на обучаемите. Това може да бъде видеоклип, музикален клип, реклама от списание и др. Майката в материалите трябва да бъде представена в стереотипен за страната образ (напр. играе с кукли с дъщеря си, приготвя храна, докато бащата работи, и др.)

Стъпка 2: Фасилитаторът моли обучаемите да опишат това, което виждат. След това фасилитаторът обсъжда с обучаемите следните въпроси:

 • „Смятате ли, че този образ е реалистичен? Виждате ли себе си и други хора, които познавате, в този образ?“
 • „Защо мислите, че е представена по този начин?“
 • „Как бихте променили този образ, за да бъде по-реалистичен и да видите себе си в него?“

Стъпка 3: Фасилитаторът показва следващия клип или следващите материали и отново оставя участниците да опишат това, което виждат, като този път задава следните въпроси:

 • „Различен ли е този портрет от предишния? По какъв начин?“
 • „Смятате ли, че този образ прилича повече на вас?“
 • „Как бихте променили този образ, за да бъде по-реалистичен и да видите себе си в него?“

Стъпка 4: Това продължава, докато всички материали бъдат прегледани и анализирани. Ако фасилитаторът включи повече материали, отколкото е посочено по-горе, имайте предвид, че ще е нужно допълнителното време за изпълнение на дейността.

Описание за онлайн изпълнение

Стъпките се изпълняват както са описани в горната секция, но чрез онлайн инструменти, например Zoom или Skype, като материалите се представят в цифров формат, чрез връзки и споделяне на екрана.

Дейност 3 – Колаж за собственото възприятие

Обща продължителност присъствено: 45 минути за 12 участници

Обща продължителност онлайн: 45 минути – 1 час за 12 участници

Материали

Присъствено: Лепило, чиста хартия, стари списания, книги, реклами и др., маркери, цветни химикалки

Цели

 • Подобрено самочувствие и информираност
 • Преодоляване на стереотипите и ролевите очаквания на другите

Подготовка: Празни листове хартия, лепило, цветни химикалки и маркери, списания, реклами, книги (с картинки), които могат да се режат, ножица

Ако е онлайн: място / папка за споделяне, където всяка група да добави своите снимки.

Описание за присъствено изпълнение

Стъпка 1: Обучаемите се разделят на групи от по 3-4 души. Всяка група получава комплект ножици, лепило, празен лист хартия и материали, които може да прегледа и изреже (списания, книги с картинки и др.) (5 мин.)

Стъпка 2: След това групите са помолени да направят колаж на това, което искат да видят, когато хората ги гледат, вместо това, което се очаква от тях. Колажите трябва да представят тях самите, начина им на живот, средата, в която живеят, техните симпатии и антипатии, хобита, интереси и убеждения. (30 мин.)

Стъпка 3: Всяка група трябва да представи своя групов колаж на останалите и да обясни защо е избрала да го направи в този вид. (10 мин.)

Описание за онлайн изпълнение

Стъпките се изпълняват чрез онлайн инструменти, например Zoom или Skype.

Стъпка 1: Фасилитаторът разделя обучаемите на по-малки групи (това може да се осъществи онлайн чрез функцията „разделяне по стаи“ или като всяка група започне свой собствен групов разговор за 30 минути). След това фасилитаторът показва на групата как да прави скрийншоти или да изрязва изображения от онлайн материали.

Стъпка 2: Всяка група се събира и прави свой собствен дигитален колаж в онлайн пространство, предоставено от фасилитатора, или чрез дигитален инструмент, като Word, PowerPoint, Paint и др.

Могат да добавят снимки на екрани, изрезки, изображения, неща, които могат да намерят онлайн. Направеният от тях колаж трябва да представя това, което искат да видят, когато хората ги гледат, вместо това, което се очаква от тях. Колажите трябва да представят тях самите, начина им на живот, средата, в която живеят, техните симпатии и антипатии, хобита, интереси и убеждения.

Стъпка 3: Групите се събират отново и всяка група представя своя колаж на останалите, като обяснява какво е добавила и защо го е създала по този начин.

Самообучение

Как родителите влияят върху ролите на половете на децата

Материал за четене – разгледайте Допълнителния материал по темата за стереотипите и дайте своя отговор на въпросите

Домашна работа

Следните дейности могат да се изпълняват като домашна работа, за да се приложи изученото съдържание в практиката и ежедневието.

Дейност 1 – Моите очаквания за самата мен

Цели: Подобряване на самочувствието и информираността, Преодоляване на стереотипите

Дейност 2 – Музиката в мен

Цели: Подобряване на критичното мислене и самочувствието, Преодоляване на стереотипите и заблуждаващите ролеви модели

Дейност 3 – Моят персонален стереотип

Цели: Подобряване на критичното мислене и самочувствието, Преодоляване на лични и пряко приложими стереотипи