MODUL 2

Od samoroga do modrosti

Cilji:

 • Ozaveščanje o stereotipih, zlasti o vlogi mater.
 • Zmanjšati vpliv stereotipov pri odločitvah in pričakovanjih, ki jih imajo mlade matere.
 • Izboljšanje kritičnega mišljenja in analize.

Skupinske aktivnosti

Aktivnost 1 – Pričakovanja o starših.
Aktivnost 2 – Svet okoli nas.
Aktivnost 3 – Kolaž o dojemanju.

Samoučenje

Kako starši vplivajo na spolne vloge otrok
Dodatno gradivo za branje – oglejte si infografike z več informacijami o stereotipih (PDF)

Domača naloga

Aktivnost 1 – Moja lastna pričakovanja.
Aktivnost 2 – Glasba v meni.
Aktivnost 3 – Moj osebni stereotip.

Skupinske aktivnosti

Aktivnost 1 – Pričakovanja o starših

Skupno trajanje srečanja v živo: 20-25 minut za 12 udeleženk.

Skupno trajanje na spletu: 20-25 minut za 12 udeleženk.

Materiali

Izvedba v živo: 4 prazni listi papirja, različno obarvani flomastri/pisala.

Izvedba na spletu: 4 različne sobe znotraj videokonference, enostaven dostop.

Cilji

 • Prepoznavanje stereotipov, povezanih s spolom, narodnostjo in starševstvom.
 • Večja ozaveščenost o vplivu stereotipov.

Priprava: Pripravite 4 različne prazne liste (velikosti plakata) in flomastre različnih barv, dovolj, da bo lahko pisalo več udeleženk hkrati.

Če uporabljate spletna orodja (npr. Padlet, Conceptboard), pripravite 4 prostore za pisanje namesto 4 praznih listov.

Opis za izvajanje v živo

Korak 1: Izvajalec udeleženkam predstavi različne prazne liste. Vsak od listov pomeni nekaj drugega (5 minut).

 • List 1: Kaj je moški/ženska?
 • List 2: Pričakovanja zaradi moje narodnosti.
 • List 3: Kaj je mati?
 • List 4: Kaj je oče?

Korak 2: Udeleženke se nato razdelijo v 4 skupine (po 3 v vsaki skupini). Vsaka skupina začne pri drugem listu in naj doda pridevnike, občutke, opise tega, kar po njihovem mnenju opredeljuje zadevno temo. Na primer (ti primeri naj bodo uporabljeni le kot zgled in naj ne bodo že vnaprej napisani na listih):

 • Kaj je ženska?

Občutljiva, nositi otroke, samozavestna, trmasta itd.

 • Pričakovanja zaradi moje narodnosti.

Dobra v matematiki, dobra v kuhanju, nevarno, dogovorjena poroka itd.

 • Kaj je mati?

Stroga, vedno v pomoč svojim otrokom, bere zgodbe za lahko noč, pripravlja obroke itd.

 • Kaj je oče?

Delo, ki prinaša denar domov, sprostitev zvečer, zanesljivost, trmast itd.

Udeleženke lahko svobodno napišejo kaj menijo, da se od njih pričakuje in te vloge temeljijo na njihovem znanju in izkušnjah. Po dveh minutah vsaka skupina preide na naslednji list in po potrebi doda dodatna pričakovanja (5-10 minut).

Korak 3: Ko so vse skupine prispevale na vse liste, vsaka skupina glasno prebere izjave na svojem listu.

Udeleženke lahko nato postavljajo vprašanja in razpravljajo o izjavah, pri čemer jim izvajalec aktivnosti zastavi naslednja vprašanja:

 • „Ali se lahko poistovetiš s temi izjavami? Ali menite, da vas lahko z njimi opredelimo kot osebo? Ali ste takšni, kot pravijo izjave?“
 • „Zakaj menite, da se od teh vlog/oseb pričakuje kaj takega?“
 • „Ali menite, da bi bile nekatere od teh trditev v drugi državi videti drugače?“
 • „Če bi lahko vsakemu plakatu dodali še eno trditev, za katero bi želeli, da bi bila povezana s temi vlogami, kaj bi to bilo?“

Opis spletnega izvajanja

Aktivnost se lahko izvaja prek spleta z digitalnimi orodji, npr. Zoom, Skype itd.

Korak 1: Izvajalec aktivnosti udeleženkam predstavi različne sobe znotraj videokonferenčnega klica. Vsaka soba pomeni nekaj drugega (5 minut).

 • List 1: Kaj je moški/ženska?
 • List 2: Pričakovanja zaradi moje narodnosti.
 • List 3: Kaj je mati?
 • List 4: Kaj je oče?

Korak 2: Udeleženke so nato pozvane naj za 5-10 minut dodajo pridevnike, občutke, opise tega, kar po njihovem mnenju opredeljuje določeno temo. Na primer (ti primeri naj bodo uporabljeni le kot zgled in naj ne bodo že vnaprej napisani v sobah):

 • Kaj je ženska?

Občutljiva, nosi otroke, samozavestna, trmasta itd.

 • Pričakovanja zaradi mojega izvora.

Dobra v matematiki, dobra v kuhanju, nevarno, dogovorjena poroka itd.

 • Kaj je mati?

Stroga, vedno v pomoč svojim otrokom, bere zgodbe za lahko noč, pripravlja obroke itd.

 • Kaj je oče?

Delo, ki prinaša denar domov, sprostitev zvečer, zanesljivost, trmast itd.

Udeleženke lahko svobodno napišejo, kaj menijo, da se od njih pričakuje, in te vloge temeljijo na njihovem znanju in izkušnjah (5-10 minut).

Korak 3: Potem, ko so vse udeleženke prispevale svoje mnenje, štirje udeleženci v skupni videokonferenci glasno preberejo izjave, ki so bile definirane v vsaki sobi.

Udeleženke lahko nato postavljajo vprašanja in razpravljajo o izjavah, pri čemer jim izvajalec aktivnosti zastavi naslednja vprašanja:

 • „Ali se lahko poistovetiš s temi izjavami? Ali menite, da vas lahko z njimi opredelimo kot osebo? Ali ste takšni, kot pravijo izjave?“
 • „Zakaj menite, da se od teh vlog/oseb pričakuje kaj takega?“
 • „Ali menite, da bi bile nekatere od teh trditev v drugi državi videti drugače?“
 • „Če bi lahko vsakemu plakatu dodali še eno trditev, za katero bi želeli, da bi bila povezana s temi vlogami, kaj bi to bilo?“

Aktivnost 2 – Svet okoli nas

Skupno trajanje srečanja v živo: 25-30 minut za 12 udeleženk.

Skupno trajanje na spletu: 25-30 minut za 12 udeleženk.

Materiali

Izvedba v živo: Gradivo, o katerem se bo razpravljalo v okviru aktivnosti.

Na spletu: Gradivo, o katerem se bo razpravljalo v okviru aktivnosti.

Cilji

 • Prepoznavanje stereotipov, povezanih s starševstvom.
 • Ozaveščanje o vplivu stereotipov o materah.
 • Boljše samozavedanje in samozavest pri premagovanju stereotipov.
 • Izboljšano kritično mišljenje in analiza.

Priprava: Pripravite 1-2 videoposnetka, odlomke iz knjig, 3-4 fotografije iz revij ALI glasbene videospote, ki jih lahko prikažete in o njih razpravljate pri aktivnosti, odvisno od tega, kaj imate na voljo. Vsebina naj prikazuje dve različni podobi mater (ena od njiju naj bo stereotipna).

Primeri materialov:

Prodaja mita o idealni materi: https: //www.newyorker.com/business/currency/selling-the-myth-of-the-ideal-mother

Oglas za kampanjo P&G „Hvala, mama“: „(olimpijske igre v Riu 2016): https://www.youtube.com/watch?v=rdQrwBVRzEg

Campbellov paradižnikov sok: https://i.pinimg.com/originals/ea/1f/be/ea1fbe29e28ebc92eb0c1fc0e0c2470e.jpg

Opis za izvajanje v živo

Korak 1: Izvajalec aktivnosti udeleženkam najprej pokaže ustrezno gradivo. To je lahko video posnetek, glasbeni video, oglas iz revije itd. Mati v gradivu mora biti prikazana v stereotipni državni podobi (npr. s hčerko se igra s punčkami, kuha obroke, medtem ko oče dela itd.).

Korak 2: Izvajalec aktivnosti prosi udeleženke, naj opišejo, kaj vidijo. Nato se z njimi pogovori o naslednjih vprašanjih:

 • „Ali menite, da je ta prikaz realističen? Ali v tej podobi vidite sebe in druge ljudi, ki jih poznate?“
 • „Zakaj mislite, da je prikazan tako?“
 • „Kako bi spremenili sliko, da bi bila bolj realistična in da bi v njej videli sebe?“

Korak 3: Izvajalec aktivnosti pokaže naslednji posnetek ali naslednje gradivo in ponovno povabi, da udeleženke opišejo, kaj so videle ter tokrat postavi naslednja vprašanja:

 • „Ali je ta upodobitev drugačna kot prej? V čem?“
 • „Se vam zdi, da je ta upodobitev bolj podobna vam?“
 • „Kako bi spremenili sliko, da bi bila bolj realistična in da bi v njej videli sebe?“

Korak 4: To se nadaljuje, dokler niso pregledani in analizirani vsi materiali. Če izvajalec aktivnosti vključi več gradiv, kot je navedeno zgoraj, upoštevajte dodaten čas potreben za izvedbo aktivnosti.

Opis spletnega izvajanja

Koraki se izvajajo prek spletnih orodij, npr. Zoom ali Skype. Korake lahko izvajate tako kot zgoraj, gradivo se predstavi v digitalni obliki, prek povezav in souporabe zaslona.

Aktivnost 3 – Kolaž o dojemanju

Skupno trajanje srečanja v živo: 45 minut za 12 udeleženk.

Skupno trajanje na spletu: 45 minut do 1 ura za 12 udeleženk.

Materiali

Izvedba v živo: lepilo, prazen papir, stare revije, časopisi, oglasi itd., markerji, barvna peresa.

Cilji

 • Izboljšana samozavest in zavedanje.
 • Premagovanje stereotipov in pričakovanj drugih glede vlog.

Priprava: Prazni listi papirja, lepilo, barvna pisala in markerji, revije, oglasi, časopisi s slikami, ki jih je mogoče razrezati, škarje.

Če je na spletu: prazen prostor kamor lahko vsaka skupina doda svoje slike.

Opis za izvajanje v živo

Korak 1: Udeleženke se razdelijo v skupine po 3-4 osebe. Vsaka skupina dobi škarje, lepilo, prazen list papirja in gradivo, ki ga lahko pregledajo in razrežejo (revije, časopisi s slikami itd.) (5 min).

Korak 2: Skupine naj naredijo kolaž, v katerem naj predstavijo, kako si želijo, da bi jih ljudje videli, ko jih gledajo, in ne, kaj se od njih pričakuje. Kolaži naj predstavljajo njih, njihov življenjski slog, njihovo okolje, njihova zanimanja in česa ne marajo, njihove hobije, interese in prepričanja (30 minut).

Korak 3: Vsaka skupina mora svoj skupinski kolaž predstaviti ostalim in pojasniti, zakaj so se odločili za takšen kolaž (10 minut).

Opis spletnega izvajanja

Koraki se izvajajo prek spletnih orodij, npr. Zoom ali Skype.

Korak 1: Izvajalec aktivnosti razdeli udeleženke v manjše skupine (to se lahko izvede prek spleta v sobah znotraj video klica ali tako, da vsaka skupina za 30 minut začne svoj skupinski klic). Nato izvajalec aktivnosti skupini pokaže kako narediti posnetke zaslona ali izrezati slike s spletnih slik.

Korak 2: Vsaka skupina se zbere in naredi svoj digitalni kolaž v spletnem prostoru, ki ga zagotovi izvajalec aktivnosti ali s pomočjo digitalnega orodja kot so Word, PowerPoint, Paint itd.

Dodajo lahko posnetke zaslona, izrezke, slike, ki jih najdejo na spletu. Kolaž, ki ga naredijo, mora predstavljati kako si želijo, da bi jih videli drugi, namesto tega, kar se od njih pričakuje. Kolaži naj predstavljajo njih, njihov življenjski slog, njihovo okolje, njihova zanimanja in česar ne marajo, njihove hobije, interese in prepričanja

Korak 3: Skupine se ponovno zberejo in vsaka skupina ostalim predstavi svoj kolaž ter razloži, kaj so dodali in zakaj so ga ustvarili na tak način.

Samoučenje

Kako starši vplivajo na spolne vloge otrok

PDF – Dodatno gradivo za branje – oglejte si infografike z več informacijami o stereotipih

Domača naloga

Sledeče aktivnosti lahko opravite kot domačo nalogo za uporabo naučenih vsebin v praksi in vsakdanjem življenju.

Aktivnost 1 – Moja lastna pričakovanja

Cilji: Izboljšati samozavest in zavedanje, Premagovanje stereotipov.

Aktivnost 2 – Glasba v meni

Cilji: Izboljšanje kritičnega mišljenja in samozavesti, Odprava stereotipov in zavajajočih vzorcev.

Aktivnost 3 – Moj osebni stereotip

Cilji: Izboljšanje kritičnega mišljenja in samozavesti, Premagovanje osebnih in neposredno uporabnih stereotipov.