MODULE 2

Van Eenhoorn naar Wijsheid

Doelstellingen:

 • Bewustmaking van stereotypen, vooral met betrekking tot de rol van moeders
 • Verminder de invloed van stereotypen op beslissingen en verwachtingen voor jonge moeders
 • Verbeter kritisch denken en analyseren
Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Verwachtingen van een ouder
Activiteit 2 – De wereld om ons heen
Activiteit 3 – Een collage over perceptie

Zelfstudie

Video – Hoe ouders de genderrollen van kinderen beïnvloeden
Meer leesmateriaal – bekijk de infographics met meer informatie over stereotypen

Huiswerk

Activiteit 1 – Mijn eigen verwachtingen
Activiteit 2 – De muziek in mij
Activiteit 3 – Mijn persoonlijke stereotype

Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Verwachtingen van een ouder

Totale duur face-to-face: 20-25 minuten voor 12 deelnemers

Totale duur online: 20-25 minuten voor 12 deelnemers

MATERIALEN

Face-to-face: 4 blanco vellen papier, verschillende kleuren stiften/pennen

Online: 4 verschillende schrijfruimtes online, gemakkelijk toegankelijk

Doelstellingen

 • Identificatie van stereotypen die verband houden met geslacht, afkomst en ouders
 • Bewustwording van de invloed van stereotypen

Voorbereiding: Bereid 4 verschillende blanco vellen papier (posterformaat) en stiften in verschillende kleuren voor, genoeg zodat meerdere deelnemers tegelijkertijd kunnen schrijven

Als u online bent, gebruik dan online hulpmiddelen (bijv. Padlet, Conceptboard) om 4 spaties voor te bereiden om in te schrijven in plaats van de 4 blanco vellen papier

Beschrijving face-to-face implementatie

Stap 1: De begeleider stelt de verschillende blanco vellen papier voor aan de deelnemers. Elk van de vellen staat voor iets anders. (5 minuten)

 • Blad 1: Wat is een man / vrouw?
 • Blad 2: Verwachtingen vanwege mijn afkomst
 • Blad 3: Wat is een moeder?
 • Blad 4: Wat is een vader?

Stap 2: De deelnemers worden vervolgens opgesplitst in 4 groepen (3 in elke groep). Elke groep begint op een ander blad en wordt gevraagd om bijvoeglijke naamwoorden, gevoelens en beschrijvingen toe te voegen van wat zij denken dat het betreffende onderwerp definieert. Bijvoorbeeld (deze voorbeelden mogen alleen als voorbeeld worden gebruikt en niet al op de bladen zijn voorbereid door de begeleider):

 • Wat is een vrouw?

Delicaat, kinderen krijgen, zelfverzekerd, koppig, enz.

 • Verwachtingen vanwege mijn afkomst

Goed in wiskunde, goed in koken, gevaarlijk, gearrangeerd huwelijk, enz.

 • Wat is een moeder?

Strikt, staat altijd klaar voor haar kinderen, verhalen lezen voor het slapen gaan, maaltijden koken, enz.

 • Wat is een vader?

Geld verdienen met werken , ’s avonds ontspannen, betrouwbaar, eigenwijs, enz.

De leerlingen kunnen opschrijven wat zij denken dat van hen en deze rollen wordt verwacht op basis van hun kennis en ervaringen. Na 2 minuten schakelt elk groepje over naar het volgende blad en voegt eventueel aanvullende verwachtingen toe. (5-10 minuten)

Stap 3: Nadat alle groepen hebben bijgedragen aan alle vellen, leest elke groep de stellingen op hun poster hardop voor.

Leerlingen kunnen dan vragen stellen en de stellingen bespreken met de begeleider die de volgende vragen stelt:

 • “Kan je jezelf identificeren met deze uitspraken? Denk je dat je door hen als persoon kan worden gedefinieerd? Ben je zoals de verklaringen zeggen?”
 • “Waarom denk je dat zulke dingen van deze rollen/mensen worden verwacht?”
 • “Denk je dat sommige van deze uitspraken er in een ander land anders uitzien?”
 • “Als je nog 1 verklaring zou kunnen toevoegen aan elk van de posters met iets waarvan je zou willen dat het geïdentificeerd zou worden met deze rollen, wat zou dat dan zijn?”
Beschrijving online implementatie

De activiteit kan online worden uitgevoerd via digitale hulpmiddelen, bijvoorbeeld Zoom of Skype, enz.

Stap 1: De begeleider stelt de verschillende ruimtes voor aan de deelnemers. Elk van de ruimtes staat voor iets anders. (5 minuten)

 • Blad 1: Wat is een man / vrouw?
 • Blad 2: Verwachtingen vanwege mijn afkomst
 • Blad 3: Wat is een moeder?
 • Blad 4: Wat is een vader?

Stap 2: De deelnemers wordt vervolgens gevraagd om bijvoeglijke naamwoorden, gevoelens en beschrijvingen toe te voegen van wat zij denken dat het betreffende onderwerp definieert, gedurende 5-10 minuten. Bijvoorbeeld (deze voorbeelden mogen alleen als voorbeeld worden gebruikt en niet al in de ruimtes zijn voorbereid door de begeleider):

 • Wat is een vrouw?

Delicaat, kinderen krijgen, zelfverzekerd, koppig, enz.

 • Verwachtingen vanwege mijn afkomst

Goed in wiskunde, goed in koken, gevaarlijk, gearrangeerd huwelijk, enz.

 • Wat is een moeder?

Strikt, staat altijd klaar voor haar kinderen, verhalen lezen voor het slapen gaan, maaltijden koken, enz.

 • Wat is een vader?

Geld verdienen met werken , ’s avonds ontspannen, betrouwbaar, eigenwijs, enz.

De leerlingen kunnen opschrijven wat zij denken dat van hen en deze rollen wordt verwacht op basis van hun kennis en ervaringen. (5-10 minuten)

Stap 3: Nadat alle deelnemers hebben bijgedragen aan de ruimtes, lezen vier deelnemers de uitspraken in elke ruimte hardop voor.

Leerlingen kunnen dan vragen stellen en de stellingen bespreken met de begeleider die de volgende vragen stelt:

 • “Kan je jezelf identificeren met deze uitspraken? Denk je dat je door hen als persoon kan worden gedefinieerd? Ben je zoals de verklaringen zeggen?”
 • “Waarom denk je dat zulke dingen van deze rollen/mensen worden verwacht?”
 • “Denk je dat sommige van deze uitspraken er in een ander land anders uitzien?”
 • “Als je nog 1 verklaring zou kunnen toevoegen aan elk van de posters met iets waarvan je zou willen dat het geïdentificeerd zou worden met deze rollen, wat zou dat dan zijn?”

Activiteit 2 – De wereld om ons heen

Totale duur face-to-face: 25-30 minuten voor 12 deelnemers

Totale duur online: 25-30 minuten voor 12 deelnemers

MATERIALEN

Face-to-face: materialen die tijdens de activiteit worden besproken

Online: materialen die in de activiteit worden besproken

Doelstellingen

 • Identificatie van stereotypen die verband houden met ouderschap
 • Bewustwording van de invloed van stereotypen over moeders
 • Verbeterd zelfbewustzijn en vertrouwen in het overwinnen van stereotypen
 • Verbeterd kritisch denken en analyseren

Voorbereiding: Bereid 1-2 videoclips, boekfragmenten, 3-4 foto’s uit tijdschriften of muziekvideo’s voor om te laten zien en te bespreken tijdens de activiteit, afhankelijk van wat er beschikbaar is. De inhoud moet twee verschillende afbeeldingen van moeders weergeven (een daarvan is een stereotiepe afbeelding).

Voorbeelden van materialen:

Selling the Myth of the Ideal Mother: https://www.newyorker.com/business/currency/selling-the-myth-of-the-ideal-mother

P&G ‘Thank You, Mom’ Campaign Ad: “Strong” (Rio 2016 Olympics): https://www.youtube.com/watch?v=rdQrwBVRzEg

Campbell’s Tomato Juice: https://i.pinimg.com/originals/ea/1f/be/ea1fbe29e28ebc92eb0c1fc0e0c2470e.jpg

Beschrijving face-to-face implementatie

Stap 1: De begeleider toont de eerste relevante materialen aan de leerlingen. Dit kan een videoclip zijn, een muziekvideo, een advertentie uit een tijdschrift, enz. De moeder uit het materiaal moet worden geportretteerd als een landelijk stereotiep beeld (bijv. spelen met poppen met haar dochter, koken terwijl de vader aan het werk is, enz.)

Stap 2: De begeleider vraagt de leerlingen om te beschrijven wat ze zien. Daarna bespreekt de begeleider de volgende vragen met de leerlingen:

 • “Denk je dat deze afbeelding realistisch is? Zie je jezelf en andere mensen die je kent in dit beeld?”
 • “Waarom denk je dat het zo wordt afgebeeld?”
 • “Hoe zou je het beeld veranderen om realistischer te zijn en jezelf erin te zien?”

Stap 3: De begeleider laat de volgende clip of volgend materiaal zien en laat de deelnemers opnieuw beschrijven wat ze zien en stelt deze keer de volgende vragen:

 • “Is deze afbeelding anders dan voorheen? Op welke manier?”
 • “Denk je dat deze afbeelding meer op jezelf lijkt?”
 • “Hoe zou je het beeld veranderen om realistischer te zijn en jezelf erin te zien?”

Stap 4: Dit gaat door totdat alle materialen zijn bekeken en geanalyseerd. Als de begeleider meer materialen meeneemt dan hierboven vermeld, houd dan rekening met extra tijd die nodig is voor de activiteit.

Beschrijving online implementatie

De stappen worden geïmplementeerd via online tools, bijvoorbeeld Zoom of Skype. De stappen kunnen worden gevolgd zoals hierboven beschreven, materiaal wordt gepresenteerd in digitaal formaat, via links en schermdeling.

Activiteit 3 – Een collage over perceptie

Totale duur face-to-face: 45 minuten voor 12 deelnemers

Totale duur online: 45 min – 1 uur voor 12 deelnemers

MATERIALEN

Face-to-face: lijm, blanco papier, oude tijdschriften, boeken, advertenties, enz., stiften, kleurenpennen

Doelstellingen

 • Verbeterd zelfvertrouwen en bewustzijn
 • Stereotypen en rolverwachtingen van anderen overwinnen

Voorbereiding: Blanco vellen papier, lijm, gekleurde pennen en stiften, tijdschriften, advertenties, boeken om in te knippen (met afbeeldingen), schaar

Indien online: lege ruimte voor elke groep om hun foto’s toe te voegen

Beschrijving face-to-face implementatie

Stap 1: De leerlingen worden opgesplitst in groepen van 3-4 personen. Elke groep krijgt een schaar, lijm, een blanco vel papier en materialen die ze kunnen doornemen en knippen (tijdschriften, boeken met afbeeldingen, enz.) (5 min.)

Stap 2: De groepen wordt vervolgens gevraagd om een collage te maken van hoe ze gezien willen worden als mensen naar hen kijken, in plaats van wat er van hen wordt verwacht. De collages moeten hen vertegenwoordigen, hun levensstijl, hun omgeving, hun sympathieën en antipathieën, hun hobby’s, hun interesses en hun overtuigingen. (30 minuten)

Stap 3: Elke groep moet hun groepscollage aan de anderen presenteren en uitleggen waarom ze ervoor hebben gekozen om de collage te maken zoals die is. (10 minuten)

Beschrijving online implementatie

De stappen worden geïmplementeerd via online tools, bijvoorbeeld Zoom of Skype.

Stap 1: De begeleider verdeelt de cursisten in kleinere groepen (dit kan online worden geïmplementeerd via brainstormruimten of door elke groep gedurende 30 minuten een eigen groepsgesprek te laten beginnen). De begeleider laat de groep vervolgens zien hoe ze screenshots kunnen maken of afbeeldingen uit online afbeeldingen kunnen knippen.

Stap 2: Elke groep komt bij elkaar en maakt hun eigen digitale collage in een online ruimte die wordt aangeboden door de facilitator of via een digitale tool, zoals Word, PowerPoint, Paint, etc.

Ze kunnen screenshots, uitsnijdingen, afbeeldingen en dingen die ze online kunnen vinden toevoegen. De collage die ze maken, moet weergeven hoe ze gezien willen worden als mensen ernaar kijken, in plaats van wat van hen wordt verwacht. De collages moeten hen vertegenwoordigen, hun levensstijl, hun omgeving, hun sympathieën en antipathieën, hun hobby’s, hun interesses en hun overtuigingen.

Stap 3: De groepen komen weer bij elkaar en elke groep presenteert hun collage aan de rest, legt uit wat ze hebben toegevoegd en waarom ze deze zo hebben gemaakt.

Zelfstudie

Video – Hoe ouders de genderrollen van kinderen beïnvloeden

Meer leesmateriaal – bekijk de infographics met meer informatie over stereotypen

Huiswerk

De volgende activiteiten kunnen als huiswerk worden gedaan om de geleerde inhoud toe te passen in de praktijk en het dagelijks leven.

Activiteit 1 – Mijn eigen verwachtingen

Doelstellingen: Zelfvertrouwen en bewustzijn vergroten, Overwinnen van stereotypen

Activiteit 2 – De muziek in mij

Doelstellingen: Verbeter kritisch denken en zelfvertrouwen, Overwin stereotypen en misleidende rolmodellen

Activiteit 3 – Mijn persoonlijke stereotype

Doelstellingen: Verbeter kritisch denken en zelfvertrouwen, Overwin persoonlijke en direct toepasbare stereotypen