МОДУЛ 1

Подкрепа и признание

Основните цели на модула „Подкрепа и признание“ са установяване на връзка (социална и емоционална) между младите майки.

Тези упражнения и методи ще помогнат на младите майки да се справят с емоциите, интересите и различните видове знания.

Целта е участничките чрез използване на изкуство (рисуване и др.) да забележат промени в отношенията си и да осъзнаят (по-добре) сложната динамика в различните роли, които са поели в живота си, а не да се фокусират само върху новата роля на майка.

Тези умения могат да им помогнат да се справят с промените и новата ситуация, което често е емоционално натоварваща.

Групови дейности

Дейност 1 – Бърза среща на майки (Speed Netmoming) 
Дейност 2 – Коя … ще си ти?
Дейност 3 – 
Нарисувайте го

Самообучение

Връзки, социални умения и майчинство (допълнителен материал)

Домашна работа

Дейност 1 – Едно чувство, една песен
Дейност 2 – Дали?
Дейност 3 (Допълнително) – Прочетете и съпреживейте?

Групови дейности

Дейност 1 – Бърза среща на майки (Speed Netmoming)

Обща продължителност присъствено (45 – 60 мин.)

Обща продължителност онлайн (45 – 60 мин.)

Материали

Работен лист Бърза среща на майки (Speed Netmoming) (достъпен и на общностната платформата на проекта NTC)

Дъска и тебешири или флипчарт и маркери (присъствен формат)

Цели: Всеки знае какво е бързо запознанство, но какво да кажем за бързите срещи на хора в мрежа. Това е ускорен начин да се увеличи броят на новите контакти, които присъстващите майки могат да създадат за кратко време. Освен това премахва неловкостта от необходимостта да се обръщаме към случайни хора и ще помогне на майките да се запознаят и да намерят общи интереси.

Подготовка: Дейността се състои от две основни части и е насочена към група от около 10-12 майки.

Това упражнение има за цел „да разчупи леда“ между майките. То ще им помогне да разкрият някои неща за себе си и за майчинството, а също така ще бъде чудесна отправна точка за засилване на емпатията между тях. За по-лесно протичане, участничките трябва да бъдат разделени на две групи.

Ще им раздадете списък с въпроси, на които трябва да дадат писмен отговор. Ето някои идеи за въпросите в списъка. Фасилитаторът може да адаптира въпросите спрямо групата.

 1. Как се казвате?
 2. На колко години сте?
 3. Откъде сте?
 4. Колко деца имате?
 5. На колко години бяхте, когато родихте първото си дете?
 6. Щастливи ли сте?
 7. Какви са вашите мечти?
 8. Какви са страховете ви?
 9. Кое е нещото, което ви липсва най-много?
 10. В кои неща сте добри?
Описание за присъствено изпълнение

ЧАСТ 1

Цялата група ще бъде разделена на две. Фасилитаторът ще постави два реда столове едни срещу други. Участничките от екип А и екип Б ще седнат една срещу друга. Екип А няма да сменя местата си, но членовете на екип Б ще се преместват всеки път с по една седалка надясно, докато всяка майка от екип А не разговаря с всяка майка от екип Б.

Майките ще получат списъка с въпроси, на които да отговорят и споделяйки да се опознаят. Всеки разговор между двойките ще трае 5 минути, след което една от майките от двойката ще преминава към следващата, докато всички от група А и група Б не осъществят контакт помежду си.

След като завършите, може да повторите упражнението, като дадете възможност този път на членовете на екипите да се опознаят помежду си (в зависимост от това колко майки са в групата и дали имате време).

ЧАСТ 2

Всички майки ще дадат отговорите си на фасилитатора, който ще ги събере и анонимно ще ги напише на бялата дъска (всичко, освен имената) и ще проведе малък разговор за това колко общи неща имат, които със сигурност ще са повече, отколкото си мислят.

Описание за онлайн изпълнение

ЧАСТ 1

Фасилитаторът ще изпрати връзка (линк) за онлайн срещата на всички майки, участващи в семинара. След това той или тя ще представи правилата на упражнението на майките.

Фасилитаторът предварително ще е разделил майките на две групи по списък и ще е създал стаи за разговори по двойки. Например: В първия кръг двойките ще бъдат Анна и Мария, Стефка и Боряна …и т.н.

Майките ще бъдат разделени по двойки, като се използва функцията „стаи за комуникация“ на използваната платформа за онлайн срещи. Те ще бъдат организирани в малки стаи в една и съща видеоконферентна връзка и след 5 минути сесиите ще изтичат и ще започват между следващите двойки. Фасилитаторът ще организира новите двойки майки веднага след като приключи предишният разговор.

Майките ще получат списък с въпроси, които да следват, за да се опознаят. Всеки разговор между двойките ще трае 5 минути, след което една от майките от двойката ще премине към следващата, докато всички от група А и група Б не осъществят контакт помежду си.

След като завършите, може да повторите упражнението, като дадете възможност този път на членовете на екипите да се опознаят помежду си (в зависимост от това колко майки са в групата и дали имате време).

ЧАСТ 2

Всички майки ще изпратят документ с отговорите си на фасилитатора, който ще ги сподели на глас пред цялата група.

Дейност 2 – Коя … ще си ти?

Обща продължителност присъствено (30 мин.)

Общо времетраене онлайн (30 мин.)

Материали

Работен лист Коя… ще си ти? (достъпен и общностната платформата на проекта NTC)

Бяла дъска или флипчарт и маркери (присъствен формат)

Цели: Основната цел на тази дейност отново е да накара майките да разговарят и споделят помежду си и да получат положителна обратна връзка от останалите членове на групата.

Подготовка: Тази дейност ще помогне на майките да говорят за себе си, да открият предпочитанията си и да се почувстват по-свързани.

Всяка майка ще трябва да отговори на въпроса:

 1. Ако беше песен, коя щеше да си? Защо?
 2. Ако беше филм, кой щеше да си? Защо?
 3. Ако беше книга, коя щеше да си? Защо?
 4. Ако беше сериал, кой щеше да си? Защо?

След като отговорят на четирите въпроса за себе си, останалите членове на групата трябва да отговорят на въпроса за майката, която току-що е говорила. Например: „Ако трябва да избера кой филм си ти, бих казала „Рапунцел“, защото ми напомняш за главната героиня“.

Разбира се, всичко трябва да бъде в положителен контекст. Това ще помогне на групата да се опознае по-добре, както и да получи положителна обратна връзка и коментари от другите майки.

След като всички участници отговорят на въпросите, фасилитаторът и майките ще разполагат с достатъчно информация за предпочитанията и хобитата на майките.

Това упражнение ще помогне за опознаване и създаване на възможност майките да работят в екип.

Описание за присъствено изпълнение

Майките ще седнат в кръг, докато фасилитаторът записва всеки отговор на бялата дъска или на флипчарта. Той или тя ще запише и положителните неща, които останалите казват една за друга. След приключване на динамиката ще бъде изготвен списък с филми, песни, сериали и книги, които всички майки могат да видят, за да се опознаят по-добре и да имат по-ясна представа за личностите на останалите.

Описание за онлайн изпълнение

Организацията ще бъде същата като тази в присъствения формат, но фасилитаторът ще запише цялата информация в документ, който след приключване на сесията ще бъде изпратен на всички участници.

Дейност 3 – Нарисувайте го

Обща продължителност присъствено (30-45 мин.)

Обща продължителност онлайн (30-45 мин.)

Материали

Хартия и маркери

Цели: Целта на упражнението „Нарисувайте го“ е да насърчи майките в групата чрез методите за премахване на страховете и несигурността. Тази дейност ще им помогне да придобият по-ясна и положителна представа за себе си чрез рисуване.

Подготовка: След предишните дейности майките в групата вече се познават и са изградили вече някаква връзка.

Фасилитаторът ще помоли първата майка да нарисува себе си и да напише две неща, които харесва в себе си, и две неща, които не харесва (нещата могат да бъдат както физически, така и от личностен характер).

Докато тя рисува себе си, останалите също ще я нарисуват и ще напишат 2 качества за нея (само положителни).

След като майката завърши рисунката си и разкаже какво е написала, останалите майки ще ѝ покажат своите рисунки и ще ѝ споделят положителните си коментари.

Дейността приключва, когато всички майки изпълнят упражнението.

Описание за присъствено изпълнение

В присъствения формат всички майки ще седнат в кръг. След като приключи, всяка майка ще запази своята рисунка и тези на партньорите си в групата за нея.

Описание за онлайн изпълнение

В онлайн версията фасилитаторът ще определи реда и майките ще покажат своите рисунки пред камерата. След като приключат, те ще направят снимка или ще сканират рисунките си, за да ги изпратят на останалите майки.

Самообучение

Презентация „Подкрепа и признание“

Домашна работа

Следните дейности могат да се изпълняват като домашна работа, за да се приложи изученото съдържание в практиката и ежедневието.

Дейност 1 – Едно чувство, една песен

Цели: Основните цели на тази дейност са да осъзнаете собствените си чувства и нагласи. Важно е как останалата част от света и ежедневните неща влияят на настроението ни, а с тази дейност майките ще се научат да приемат и да се справят с емоциите си, независимо дали са положителни или отрицателни.

Дейност 2 – Дали?

Цели: Основната цел на тази дейност е да „подтикне“ майките да излязат от зоната си на комфорт по отношение на социалните си умения и начина, по който действат и се свързват с останалия свят.

Дейност 3 – Четете и съпреживявайте

Цели: Целта на тази дейност е да се запознаете с чувството на изолация, което може да изпита всяка млада майка, но от друга гледна точка. Да се види, че е напълно нормално да се изпитват дадени емоции и че те също са доста често срещани.