Module 1

Ondersteuning en Waardering

De belangrijkste doelstellingen van de module Ondersteuning en waardering zijn het tot stand brengen van verbinding (sociaal en emotioneel) tussen jonge moeders.

Deze oefeningen en methoden helpen jonge moeders om te gaan met emoties, interesses en verschillende soorten kennis.

Het doel is dat deelnemers veranderingen in hun relaties opmerken en zich (meer) bewust worden van de complexe dynamiek rond kunst en hun verschillende rollen in het leven, niet alleen over moeder zijn.

Deze vaardigheden kunnen hen helpen om te gaan met de veranderingen en de nieuwe situatie, die vaak emotioneel beladen is.

Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Speed(moeder)netwerken
Activiteit 2 – Welke zou jij zijn?

Zelfstudie

Verbinding, sociale vaardigheden en moederschap (PDF)

Huiswerk

Activiteit 1 – Een gevoel, een lied
Activiteit 2 – Heb ik?
Activiteit 3 (Extra) – Lees en leef mee?

Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Speed(moeder)netwerken

Totale duur face-to-face (45 – 60 min)

Totale duur online (45 – 60 min)

MATERIALEN

Werkblad (MOEDER)NETWERKEN (beschikbaar op het NTC-web platform)

Krijtbord en krijtjes of flip-over en stiften (Face to face-modus)

Doelstellingen: Iedereen weet wat speeddaten is, maar hoe zit het met speednetwerken. Het is een versnelde manier om het aantal nieuwe verbindingen te maximaliseren dat de aanwezige moeders in korte tijd kunnen maken. Het neemt ook de onhandigheid weg om willekeurige mensen te moeten benaderen en zal de moeders helpen elkaar te ontmoeten en een aantal gemeenschappelijke punten te vinden.

Voorbereiding: De activiteit bestaat uit twee hoofdonderdelen en is gericht op een groep van ongeveer 10 – 12 moeders.

Bij dit speednetwerken gaat het om het snel breken van het ijs tussen de moeders. Het zal hen helpen bepaalde dingen over zichzelf en het moederschap te vertellen en het zal ook een goed startpunt zijn om de empathie tussen hen te vergroten. Om het makkelijker te maken worden ze in twee groepen verdeeld.

De moeders krijgen een lijst met vragen om hun antwoorden op te schrijven. Hier zijn enkele ideeën over de vragen in de lijst. De begeleider kan de vragen aanpassen aan de doelgroep.

 1. Wat is jouw naam?
 2. Hoe oud ben je?
 3. Waar kom je vandaan?
 4. Hoeveel kinderen heb je?
 5. Hoe oud was je toen je je eerste kind kreeg?
 6. Ben je gelukkig?
 7. Wat zijn je dromen?
 8. Wat zijn je angsten?
 9. Wat mis je het meest?
 10. Waar ben je goed in?
Beschrijving face-to-face implementatie

DEEL 1

De hele groep wordt in tweeën gedeeld. De begeleider zet stoelen voor de helft van de moeders voor hetzelfde aantal stoelen aan de andere kant. Team A zit op de eerste rij en team B op de andere rij. Team A beweegt niet, maar de leden van team B schuiven elke keer een stoel naar rechts totdat de cirkel rond is.

De moeders ontvangen een lijst met vragen die ze moeten volgen om hen te helpen elkaar beter te leren kennen. Elk gesprek tussen het paar duurt 5 minuten en dan gaat een van de moeders van het paar naar de volgende totdat alle groep A en groep B contact met elkaar hebben gehad.

Eenmaal klaar, kan de dynamiek tussen de leden van hetzelfde team worden herhaald, dat hangt ervan af hoeveel moeders er in de groep zijn.

DEEL 2

Alle moeders geven hun antwoorden aan de begeleider die ze samenvoegt en anoniem op het whiteboard schrijft (alles behalve de namen) en een praatje maakt over hoeveel dingen ze gemeen hebben, wat zeker meer zal zijn dan ze denken.

Beschrijving online implementatie

DEEL 1

De begeleider stuurt een link voor de bijeenkomst naar alle moeders die deelnemen aan de workshop. Vervolgens zal hij of zij de workshop voorstellen aan de moeders.

De begeleider heeft de moeders al in twee groepen verdeeld in een lijst. Van tevoren heeft de begeleider al een lijst opgesteld met wie elke moeder moet praten. Bijvoorbeeld: Ronde 1 zijn het tweetal Anna en Maria, Elke en Fatima….enzovoort.

De moeders worden in tweetallen verdeeld met behulp van de “breakout rooms”-functie van de gebruikte vergadermedia. Het wordt georganiseerd in kleine kamers in dezelfde videoconferentie en na 5 minuten zijn de sessies afgelopen en beginnen ze met de volgende moeder. De begeleider organiseert de nieuwe moeder tweetallen zodra de vorige chat is afgelopen.

De moeders ontvangen een lijst met vragen die ze moeten volgen om hen te helpen elkaar beter te leren kennen. Elk gesprek tussen het tweetal duurt 5 minuten en dan gaat een van de moeders van het tweetal naar de volgende totdat allen van groep A en groep B contact met elkaar hebben gehad.

Eenmaal klaar, kan de dynamiek tussen de leden van hetzelfde team worden herhaald, dat hangt ervan af hoeveel moeders er in de groep zijn.

DEEL 2

Alle moeders sturen een document met de antwoorden naar de begeleider die ze zal bespreken en hardop zal becommentariëren tijdens de conferentie voor de hele groep.

Activiteit 2 – Welke zou jij zijn?

Totale duur face-to-face (30 min)

Totale duur online (30 min)

MATERIALEN

Werkblad Welke zou jij zijn? (beschikbaar op het NTC-web platform)

Whiteboard of flip-over en stiften (face-to-face-modus)

Doelstellingen: Het hoofddoel van deze activiteit is opnieuw om de moeders met elkaar te laten verbinden en ook om wat positieve feedback te krijgen van de rest van de groep.

Voorbereiding: Deze activiteit zal de moeders helpen om over zichzelf te praten, de voorkeuren te ontdekken en zich meer verbonden te voelen.

Elke moeder zal de vragen moeten beantwoorden:

 1. Als je een lied was, welke zou je dan zijn? Waarom?
 2. Als je een film was, welke zou je dan zijn? Waarom?
 3. Als je een boek was, welk boek zou je dan zijn? Waarom?
 4. Als je een serie zou zijn, welke zou je dan zijn? Waarom?

Na het beantwoorden van de vier vragen over zichzelf, moet de rest van de groep de vraag beantwoorden over de moeder die zojuist heeft gesproken. Bijvoorbeeld: “Als ik zou moeten vertellen in welke film jij zou spelen, zou de film Tangled zijn omdat je me aan Rapunzel doet denken.”.”

Natuurlijk moet alles een positieve aanmoediging zijn. Dit zal de groep helpen om elkaar beter te leren kennen en ook positieve feedback en opmerkingen van de medemoeders te krijgen. Zo werkt teambuilding.

Nadat alle deelnemers de vragen hebben beantwoord, hebben de begeleider en de moeders behoorlijk wat informatie over de voorkeuren en hobby’s van de moeders.

Beschrijving face-to-face implementatie

De moeders zitten in een kring terwijl de begeleider elk antwoord op het whiteboard of de flip-over schrijft. Hij of zij zal ook de positieve dingen opschrijven die de rest over elkaar zegt. Na het beëindigen van de dynamiek zal er een lijst met films, liedjes, series en boeken zijn die alle moeders kunnen gebruiken om elkaar beter te leren kennen en een beter beeld te krijgen van de persoonlijkheden van de rest.

Beschrijving online implementatie

Het zal precies hetzelfde zijn, maar de begeleider schrijft alle informatie in een document dat, zodra de sessie is afgelopen, naar alle deelnemers wordt verzonden.

Activiteit 3 – Teken Het

Totale duur face-to-face (30 -45 min)

Totale duur online (30 -45 min)

MATERIALEN

Papier en stiften

Doelstellingen: Het doel van de Teken het-activiteit is om de moeders in de groep aan te moedigen en sterker te maken dankzij geruststellingsmethodes. Eigen geruststelling en ook van anderen. Deze activiteit zal hen helpen een duidelijk en positief beeld van zichzelf te krijgen door te tekenen.

Voorbereiding: Na de vorige activiteiten kent de groep elkaar al en hebben ze al een band.

De begeleider zal de eerste moeder vragen om zichzelf te tekenen en twee dingen op te schrijven die ze leuk aan haar vindt en twee dingen die ze niet leuk vindt (de dingen kunnen fysiek zijn en van hun persoonlijkheid).

Terwijl ze zelf aan het tekenen is, zal de rest haar ook tekenen en 2 eigenschappen over haar schrijven (gewoon positief).

Zodra de moeder de tekening af heeft en vertelt wat ze heeft geschreven, zullen de rest van de moeders haar hun tekeningen laten zien en haar de positieve opmerkingen vertellen.

De activiteit is afgelopen als alle moeders hebben meegedaan.

Beschrijving face-to-face implementatie

In de face-to-face-modus zitten alle moeders in een cirkel. Na afloop bewaart elke moeder haar tekening en die van haar deelgenoten in de groep bij zich.

Beschrijving online implementatie

In de online versie stelt de begeleider een beurt vast en tonen de moeders hun tekeningen aan de camera. Na afloop maken ze een foto of scannen ze hun tekeningen om naar de rest van de moeders te sturen.

Zelfstudie

Presentatie “Steun en waardering”

Huiswerk

De volgende activiteiten kunnen als huiswerk worden gedaan om de geleerde inhoud toe te passen in de praktijk en het dagelijks leven.

Activiteit 1 – Een gevoel, een lied

Doelstellingen: De belangrijkste doelstellingen van deze activiteit zijn het bewust zijn van de eigen gevoelens en houdingen. Hoe de rest van de wereld en de dagelijkse dingen onze stemming beïnvloeden is belangrijk en met deze activiteit leren de moeders hun emoties te accepteren en ermee om te gaan, of ze nu positief of negatief zijn.

Activiteit 2 – Heb ik?

Doelstellingen: De belangrijkste doelstellingen van deze activiteit zijn de moeders een beetje “pushen” om uit hun comfortzone te komen met betrekking tot hun sociale vaardigheden en hoe ze zich gedragen en contact maken met de rest van de wereld.

Activiteit 3 – Lees en leef mee

Objectives: Het doel van deze activiteit is vertrouwd te raken met hetzelfde gevoel van isolatie dat elke jonge moeder kan voelen, maar dan vanuit een ander perspectief. Zien dat het volkomen normaal is om sommige dingen te voelen en dat het ook vrij gewoon is.