MODULE 5

Creatief Levensmanagement

Doel is dat de deelnemers zich realiseren hoe tevreden ze zich momenteel voelen in verschillende levensgebieden (familie, vrienden, werk enz.), om hen aan te moedigen hun tevredenheid op deze gebieden te verbeteren en hen tips en technieken te geven om een productief, gelukkig en bevredigend leven leiden.

Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Het Mandala levenswiel

Zelfstudie

Video – The WOOP oefening om doelen te stellen
Video – Eisenhower Matrix voor tijdmanagement
Video – Productivity tips voor Moeders

Huiswerk

Activiteit 1 – Tijd voor jezelf
Activiteit 2 – Herziening van het levenswiel

Groepsactiviteiten

Activiteit 1 – Het Mandala levenswiel

Total duration face-to-face (2 hours)

Total duration online (ex. 2 hours)

MATERIALEN

Activiteitenwerkbladen, Pen, potlood, Kleurpotloden/aquarellen

Doelstellingen: Het levenswiel is een hulpmiddel om een momentopname te maken van hoe je de balans in je leven waarneemt op de dag dat je de oefening voltooit. Het biedt direct een overzicht van dimensies van uw leven in vooraf gedefinieerde categorieën zoals relaties, vrienden en familie, financiën en gezondheid. Deze tool helpt bij het creëren van zelfbewustzijn. Onthoud dat het zelfkennis is die ons in staat stelt om richting en focus te krijgen, zodat we de nodige veranderingen kunnen aanbrengen om een bevredigend en evenwichtig leven te creëren.

Voorbereiding: Het levenswiel is meestal een cirkel die is verdeeld in verschillende taartsecties, waarbij elke sectie is gelabeld met één levensgebied, zoals carrière, gezondheid, recreatie, romantiek, spiritualiteit, enzovoort. Er wordt een reeks concentrische cirkels gemaakt op gelijke afstanden van het midden – meestal 10 – waarbij ‘1’ de binnenste cirkel is en ’10’ de buitenste cirkel. De praktijk is om in elk deel van de taart aan te geven welk niveau van tevredenheid je voelt in dat levensgebied, op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 het minst tevreden is en 10 perfect tevreden is. De voltooide grafiek is eenvoudigweg bedoeld om je een beeld te geven van de gebieden in jouw leven waar je op dat moment min of meer gelukkig mee bent. Het is een hulpmiddel om het totaalbeeld te kunnen zien.

Beschrijving face-to-face implementatie

DEEL 1 VAN DE ACTIVITEIT (DUUR: 1 UUR)

Stap 1: Introductie (10 min)

Begin de activiteit door met de groep te praten over het balanceren van verschillende aspecten van hun leven. Is het moeilijk voor hen om een evenwicht te vinden tussen gezin, werk en tijd? Welke dimensies van het leven hanteren ze op deze momenten van het leven? (moederschap, partnerschap, werk, vriendschap enz.)

Vervolg de discussie met de vraag: Heb je ooit gehoord van uitdrukking Levensmanagement?

Vraag de deelnemers om voor zichzelf na te denken wat de uitdrukking betekent, welke vaardigheden een persoon zou moeten hebben voor succesvol levensmanagement enz. en vraag hen om de ideeën op te schrijven. Moedig hen aan om hun gedachten en ideeën met de groep te delen.

Geef een definitie van levensmanagement: “Levensmanagement is het vermogen om alles aan te kunnen wat je nodig hebt om een productief, gelukkig en vervullend leven te leiden. Het is nauw verwant aan tijdmanagement. Levensmanagement gaat over het transformeren van je manier van denken, zodat je met stress om kunt gaan, je emoties de baas kunt worden en de controle over jezelf kunt krijgen.” (B: https://www.tonyrobbins.com/productivity-performance/manage-your-life-not-a-list/

Stap 2: Doe de oefening Het levenswiel (20 minuten)

Het levenswiel is een hulpmiddel om te helpen bepalen hoe tevreden je bent met verschillende dimensies van jouw leven, zoals relaties, vrienden en familie, financiën en gezondheid. Deze tool helpt bij het creëren van zelfbewustzijn en het stellen van doelen voor de toekomst voor een beter levensmanagement.

Geef de deelnemers een sjabloon van het levenswiel en geef instructies voor het invullen van het levenswiel:

 • Vertel ze eerst dat ze 8 levensdimensies moeten definiëren die ze in de oefening zullen gebruiken. Je kunt ze suggesties geven, maar ze kunnen de categorieën bewerken als deze de facetten van hun leven niet nauwkeurig weergeven:
 1. Gezondheid en zelfliefde
 2. Moederschap
 3. Vennootschap
 4. Steun (omgeving)
 5. Werk en carrière
 6. Plezier en recreatie
 7. Persoonlijke groei
 8. Geld en financiën
 • Kies 8 levensdimensies en schrijf ze op, elk op één lijn rondom het wiel.
 • Denk vervolgens na over elke dimensie. Hoe tevreden ben je momenteel met deze levensdimensie? Wil je nog iets bereiken op dit gebied?  
 • Score van jouw tevredenheid van elke levensdimensie. De score moet gebaseerd zijn op jouw tevredenheid zoals je die op dit moment voelt. Stel je voor dat het midden van het wiel 0 is en de buitenrand 10. Kies een waarde tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (helemaal tevreden). Markeer de score op de verticale lijnen binnen de cirkel voor elke gedefinieerde levensdimensie.
 • BELANGRIJK: Gebruik het EERSTE nummer (score) dat in je opkomt, niet het nummer dat je denkt dat het zou moeten zijn!
 • Teken nu een bloemblaadje voor elke levensdimensie die de vastgestelde score bereikt (kijk eens naar het geleverde voorbeeld van het levenswiel).
 • Kleur het in. Gebruik verschillende kleuren voor elke dimensie van het leven. Kleur ook de achtergrond.

Stap 3: Evaluatie (15 minuten)

Voelt je levenswiel gelijkmatig en evenwichtig aan? Vraag deelnemers om een evaluatie van elk gebied op te schrijven – waarom scoorden ze het zoals ze deden, zijn ze tevreden met de score/huidige situatie? Wat zouden ze veranderen? Vraag ze hun bevindingen met de groep te delen.

Stap 4: Doelen stellen (15 minuten)

De resultaten van het levenswiel kunnen je helpen beslissen welke levensdimensies je wilt verbeteren. Dit zijn meestal, maar niet altijd, de dimensies van het levenswiel met lagere tevredenheidsscores.

Introduceer de SMART techniek voor het schrijven van doelen: De SMART in SMART doelen staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en Tijdgebonden. Door deze parameters te definiëren omdat ze betrekking hebben op jouw doel, kunnen ervoor zorgen dat jouw doelstellingen binnen een bepaald tijdsbestek haalbaar zijn. Deze aanpak elimineert algemeenheden en giswerk, stelt een duidelijke tijdlijn vast en maakt het gemakkelijker om de voortgang bij te houden en gemiste mijlpalen te identificeren.

Vraag deelnemers om hun doelen op te schrijven die verband houden met dimensies van het leven die zijn gedefinieerd in het levenswiel en met behulp van de SMART schrijfdoelen.

DEEL 2 VAN DE ACTIVITEIT (DUUR 1 UUR)

Stap 1: Tijdmanagement activiteit (30 min)

Vraag de deelnemers om nog eens te kijken naar het levenswiel dat ze in stap 2 activiteit 1 hebben gemaakt. Is hun wiel uit balans omdat ze het gevoel hebben dat ze geen tijd hebben voor sommige activiteiten/ontwikkelingen in bepaalde dimensies van het leven?

Nodig ze uit om zelf na te denken over hun normale dag in het leven (huidige situatie) en hun schema op te schrijven (sjabloon Dagelijks persoonlijk schema).

Vraag ze nu om het schema opnieuw op te schrijven (sjabloon Ideaal dagelijks persoonlijk schema), inclusief activiteiten die ze graag zouden willen doen/hebben maar het gevoel hebben dat ze geen tijd hebben (bijvoorbeeld sporten, tijd voor zichzelf hebben, koffie drinken met vrienden, lezen, uitgaan met mijn man …). Ze moeten nog steeds realistisch zijn over hun situatie (aangezien een dag 24 uur heeft, banen, dagelijkse verplichtingen …).

Vraag hen om de schema’s te vergelijken. Is er iets dat ze kunnen doen om activiteiten op te nemen in hun dagelijkse schema waar ze het gevoel hebben dat ze er gewoon geen tijd voor hebben? Konden ze hun activiteiten prioriteren, sommige activiteiten delegeren, sommige taken loslaten enz.? Dit is allemaal onderdeel van tijdmanagement. Tijdmanagement is de coördinatie van taken en activiteiten om de effectiviteit van de inspanningen van een individu te maximaliseren.

Vraag ze om het sjabloon (Tijdmanagement) in te vullen en nodig ze uit om hun bevindingen te delen.

Stap 2: Het Mandala levenswiel visualiseren (30 min)

Wijs de deelnemers erop dat het levenswiel, gemaakt in stap 2, activiteit 1, lijkt op een mandala, maar waarschijnlijk in de meeste gevallen niet symmetrisch is zoals mandala’s normaal zijn. Een mandala is een symbool van het universum in zijn ideale vorm – vraag de deelnemers in dit deel van de activiteit om hun score voor het perfecte levenswiel te visualiseren (wat inhoudt dat hun tevredenheid in alle gedefinieerde levensdimensies het grootst mogelijk is) en een Mandala levenswiel te creëren. Als uitgangspunt zullen de deelnemers het levenswiel sjabloon gebruiken om vormen toe te voegen om mandala’s te maken (u vindt voorbeelden van mandala’s die als inspiratie kunnen dienen in de werkbladen). Als alternatief kun je mandala’s schilderen op canvas, op houten planken, je kunt een koffiemok schilderen enz. Als ze niet comfortabel zijn met het tekenen van hun eigen mandala, kunnen ze de meegeleverde sjablonen inkleuren.

Het maken van een mandala kost veel geduld en tijd en kan een geweldige manier zijn om wat tijd voor jezelf en je gedachten te hebben. Het maken van mandala’s wordt gezien als een vorm van kunsttherapie die angst, spanning en algehele stress kan verminderen.

Beschrijving online implementatie

De activiteit en de verstrekte werkbladen zijn zo opgesteld dat de begeleider de activiteit face-to-face en online op dezelfde manier kan uitvoeren.

Zelfstudie

Video – The WOOP oefening om doelen te stellen

Video – Eisenhower Matrix voor tijdmanagement

Video – Productivity tips voor Moeders

Huiswerk

De volgende activiteiten kunnen als huiswerk worden gedaan om de geleerde inhoud toe te passen in de praktijk en het dagelijks leven.

Activiteit 1 – Tijd voor jezelf

Doelstellingen: Aanmoedigen van moeders om tijdmanagementtechnieken te gaan gebruiken en hun activiteiten te plannen.

Activiteit 2 – Herziening van het levenswiel

Doelstellingen: Vaststellen hoe tevreden je momenteel bent met verschillende levensdimensies, Resultaten vergelijken met de eerste evaluatie die in de groep hebt gedaan, Om nieuwe doelen te stellen.