Een grote groep ouders en kinderen hebben zich verzameld in het stadhuis van Reykjavík om te protesteren tegen de situatie met betrekking tot de opvang van jonge kinderen in de stadskleuterscholen in augustus en september. Zij vinden dat de verkiezingsbeloften die de partijen voorafgaand aan de verkiezingen in mei hebben gedaan om kinderopvang te bieden aan alle kinderen vanaf 1 jaar, niet zijn nagekomen. In Reykjavík wachten 700 jonge kinderen op de kinderdagverblijven binnen de kleuterscholen.

In IJsland eindigt het ouderschapsverlof na 12 maanden en is er moeilijk andere dagopvang dan kleuterscholen te vinden, waardoor sommige ouders met jonge kinderen na het ouderschapsverlof niet meer aan het werk kunnen en zelfs het risico lopen hun baan te verliezen als ze niet doen.

De groep heeft het stadhuis verschillende keren bezocht sinds het stadsbestuur op 11 augustus terugkwam van de zomervakantie. vervolgbezoeken en onderhandelingen met de oudergroep. Dit is een uitstekende demonstratie over hoe democratie kan werken en hoe je een actief burger kunt zijn.

Bronnen:

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir. (18.08.2022).  Foreldrar og börn bíða aðgerða í leikskólamálum. Vísir. https://www.visir.is/g/20222299256d/mynda-veisla-for-eldrar-og-born-bida-ad-gerda-i-leik-skola-malum

Erla María Davíðsdóttir. (06.09.2022). Mættu með börnin og kröfðust svara: „Við þurfum festu og hraða“. Fréttablaðið. (https://www.frettabladid.is/frettir/maettu-med-bornin-og-krofdust-svara-vid-thurfum-festu-og-hrada/

Categories:

Tags:

Comments are closed