Голяма група родители и деца се събраха в кметството на Рейкявик, за да протестират срещу ситуацията, свързана с дневните грижи за малките деца в градските детски градини през август и септември. Те смятат, че предизборните обещания, дадени от партиите преди изборите през май, за осигуряване на дневни грижи за всички деца от 1-годишна възраст, са били нарушени.  В Рейкявик 700 малки деца чакат, за да попаднат в детските градини в рамките на предучилищните заведения.

В Исландия отпускът за отглеждане на дете приключва след 12 месеца и е трудно да се намери дневна грижа за децата, различна от детските градини, което води до ситуация, в която някои родители с малки деца не могат да се върнат на работа след отпуск за отглеждане на дете и дори са застрашени да загубят работата си, поради това.

Групата посети няколко пъти кметството, след като градският съвет се завърна от лятната си ваканция на 11 август, а седмица по-късно, на 18 август, съветът отговори на молбата им с инициативата „Мост над пропастта“, която сега започна да прилага след няколко допълнителни срещи и разговори с родителската група. Това е отлична демонстрация за това как може да работи демокрацията и как да бъдем активни граждани.

 

Ресурси:

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir. (18.08.2022).  Foreldrar og börn bíða aðgerða í leikskólamálum. Vísir. https://www.visir.is/g/20222299256d/mynda-veisla-for-eldrar-og-born-bida-ad-gerda-i-leik-skola-malum

Erla María Davíðsdóttir. (06.09.2022). Mættu með börnin og kröfðust svara: „Við þurfum festu og hraða“. Fréttablaðið. (https://www.frettabladid.is/frettir/maettu-med-bornin-og-krofdust-svara-vid-thurfum-festu-og-hrada/

Categories:

Tags:

Comments are closed