Партньорите по проекта „Нека да сме заедно“ (Need to Connect) разработиха учебната програма и отворените образователни ресурси, които скоро ще бъдат на разположение на всички заинтересовани страни.

Партньорите използваха процеса за разработване на стойностни предложения (Value Proposition Design – VPD), разработен от Strategyzer (https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas). Събрахме се в София и следвахме процеса VPD, като първо определихме:

– „болките“ – Кои са 3-те основни проблема, споделяни от майките, които трябва да адресираме?

– „ползите“ – Кои са 3-те основни ползи, които те биха искали да имат от бъдещото обучение?

– и „задачите“ – Кои са 3-те основни цели/задачи на младите майки, които трябва да имаме предвид и/или да адресираме?

Това беше направено въз основа на резултатите от проведеното по-рано проучване на потребностите на целевата група по проекта (кабинетно проучване + структурирани интервюта + анкета). Това проучване беше направено в рамките на първия етап от проекта.

След това изработихме дизайна на нашия продукт: как намаляваме „болките“, как генерираме ползи и накрая характеристиките на самия продукт – програма за обучение и дейности. В резултат на това учебната програма се състои от 5 теми – всяка, от които е представена в отделен модул:

  1. Подкрепа и признателност. Основните теми включват: създаване на мрежа, свързване, създаване на общност, развиване на социални умения.
  2. От еднорога до мъдростта. Основните теми включват: развитие на критичното мислене, подпомагане на премахването на стереотипите, работа върху ролите на половете и върху очакванията и стереотипите за ролята на майката.
  3. Себереализация. Основните теми включват: автопортрет чрез „майчин дневник“, психологическа нужда от самоосъзнаване, майчини роли, грижа за себе си.
  4. Полагане на грижи за бебето. Основните теми включват: Първа помощ, знания и умения за детско развитие.
  5. Творческо управление на живота. Основните теми включват: решаване на проблеми чрез творческо майсторене, нестандартно мислене – как да намерим сами решения на проблеми, управление на времето.

Предстои учебната програма да бъде пилотирана в страните партньори. Ако работите с млади майки или самите вие сте млада майка и се интересувате да участвате в пилотирането, свържете се с нас на адрес: office@happinessacademy.eu за България.

Следете новините за разработването на учебната програма и следващите стъпки, които включват публикуване на цялото разработено съдържание и дейности в платформата на НТС.

Categories:

Tags:

Comments are closed