Projekto „Need to Connect“ (NTC) partneriai sukūrė mokymo planą, mokymo programą ir atviruosius švietimo išteklius (AŠI), kuriais greitu laiku galės naudotis visos suinteresuotosios šalys.

Partneriai naudojo Strategyzer (https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas) sukurtą Vertės kūrimo modelį [angl. Value Proposition Design (VPD)]. Susitikome Sofijoje, sekėme VPD procesą ir pirmiausia išskyrėme:

  • „skaudulius“ – Su kokiomis 3 pagrindinėmis motinų išsakytomis spręstinomis problemomis jos susiduria?
  • „naudas“ – Kokių 3 motinų išsakytų naudų jos norėtų gauti iš būsimų mokymų?
  • „darbai“ – Kokie 3 pagrindiniai jaunų motinų tikslai ir (ar) užduotys, apie kuriuos mes turime galvoti ir (ar) spręsti?

Atlikome šį darbą remdamosi ankstesnių projekto tikslinės grupės tyrimų (dokumentų ir duomenų analizės + struktūrizuotų interviu + apklausos) rezultatais. Šis tyrimas atliktas pirmame projekto etape.

Kitas žingsnis buvo produkto kūrimas: „skaudulių malšinimas“, „naudų kūrimas“ mūsų produktu ir pagaliau pats produktas – mokymo planas ir veiklos. Taigi mokymo planą sudaro 5 temos – kiekviena pateikiama atskirame modulyje:

  1. Parama ir vertinimas. Pagrindinės temos: įtinklinimas, saitų kūrimas, susijungimas, bendruomenės kūrimas, socialinių įgūdžių ugdymas.
  2. Nuo vienragio prie išminties. Pagrindinės temos: kritinio mąstymo ugdymas, pagalba naikinant stereotipus, darbas, susijęs su lyčių vaidmenimis ir motinų vaidmeniu – jų lūkesčiai ir stereotipai.
  3. Savirealizacija. Pagrindinės temos: autoportreto kūrimas naudojant „motinų žurnalą“, psichologinės savimonės poreikis, motinos vaidmenys, rūpinimasis savimi.
  4. Kūdikio priežiūra. Pagrindinės temos: pirmoji pagalba, vaikų ugdymo žinios ir įgūdžiai.
  5. Kūrybiškas gyvenimo valdymas. Pagrindinės temos: problemų sprendimas pasitelkiant kūrybišką mąstymą, netradicinis mąstymas – kaip spręsti problemas pačiai, laiko valdymas.

Mokymo planą ketinama išbandyti šalyse partnerėse. Jeigu dirbate su jaunomis motinomis ar esate pati jauna motina ir domitės šiuo bandomuoju projektu , prašome su mumis susisiekti Bulgarijai skirtame tinklalapyje: infor@cr.vu.lt

Nuolat sekite naujienas apie mokymo plano kūrimą ir tolesnius žingsnius. Visas sukurtas turinys ir veiklos bus talpinami NTC platformoje.

Categories:

Tags:

Comments are closed