Raziščite naš projekt Povezujmo se! Zaključna faza projekta Novembra 2023 se projekt […]
Novice o projektu Povezujmo se! 3. NOVIČNIK, JULIJ 2023
Glede na študijo, ki jo je na Nizozemskem opravila družba SCP, 70 […]
Kot del projekta Povezujmo Se! so vsi projektni partnerji izvedli nacionalno raziskavo, […]
Velika skupina staršev in otrok se je avgusta in septembra zbirala v […]
Projekt Povezujmo se želi zmanjšati osamljenost, opolnomočiti mlade matere, stare od 18 […]