Að verða móðir er ferðalag fullt af gleði, áskorunum og umbreytingum.  Hugmyndir um móðurhlutverkið í Evrópu sýna að margar mæður eru að takast á við hlutverk seinna en áður en að þær standa einnig frammi fyrir ákveðinni innri baráttu. „Need to Connect“ verkefnið varpar ljósi á tilfinningalega þætti móðurhlutverksins og þá innri baráttu sem mæður standa frammi fyrir er kemur að einangrun, staðalímyndum og óraunhæfum hugmydum um hina fullkomnu móður.

Nýleg grein í The Brussels Times dregur fram niðurstöður nýrra rannsókna ESB á hvaða aldri mæður eignast sitt fyrsta barn. Rannsóknirnar benda til þess að evrópskar konur séu að verða mæður seinna en áður. Meðalaldur fyrstu mæðra hefur hækkað og hlutfall kvenna sem verða mæður eftir 30 ára aldur hækkar einnig. Þessi þróun er svipuð í flestum Evrópulöndum og sýnir að margir kjósa að fresta barneignum þar til á síðari stigum lífsins.

Einmanaleiki: Ósýnileg áskorun

Þó það að seinnka barneignum veiti konum frelsi til að stunda menntun og störf, getur það einnig stuðlað að einangrun og einmanaleika. Samfélagslegur þrýstingu og krafa um árangur á vinnumarkaði verður til þess að ungum mæðrum finnst þær lifa í öðrum heimi en jafnaldrar sínir sem eru að fást við aðra hluti. „Need to Connect“ verkefnið leggur áherslu á mikilvægi þess að takast á við þessa tilfinningalegu þætti móðurhlutverksins og undirstrika þörfina fyrir stuðningskerfi sem hjálpar mæðrum að byggja upp þroskandi tengsl sín á milli.

„Mömmuskömm“: Að brjóta vítahringinn

Á tímum samfélagsmiðla og stöðugs samanburðar hefur fyrirbærið „mömmuskömm“ komið fram. Nýbakaðar mæður finnst oft að að það sé stöðugt verið að dæma þær varðandi hvernig þær ala upp börnin sín, hvort sem það tengist brjóstagjöf, svefnvenjum eða umönnun barna. Rannsóknir ESB undirstrika skaðleg áhrif „mömmuskammar“ á geðheilsu mæðra og leggja áherslu á þörfina fyrir aukna samkennd í skilning í samfélaginu.

Krefjandi staðalímyndir: Endurskilgreina hvað er góð móðir

Staðalmyndir í kringum móðurhlutverkið eru rótgrónar í samfélaginu. Ímynd hinnar „fullkomnu móður“ sem kemur áreynslulaust jafnvægi á alla þætti lífsins er bæði óraunhæf og skaðleg. Rannsóknir undirstrika mikilvægi þess að ögra þessum staðalímyndum og endurskilgreina hvað það þýðir að vera góð móðir í nútíma samfélagi. Mæður eru ekki eins; þær koma úr ólíkum áttum og búa við ólíkar aðstæður sem móta uppeldisferðir þeirra.

Að búa til stuðningsumhverfi:

Til að takast á við tilfinningalegar áskoranir sem nýbökuð móðir felur í sér margþætta nálgun. Í fyrsta lagi skiptir sköpum að skapa rými fyrir opna umræðu um móðurhlutverkið, einmanaleika og samfélagslegan þrýsting. Jafningjahópar, spjallborð á netinu og samfélagsverkefni geta gegnt lykilhlutverki í að tengja mæður og bjóða upp á öruggt rými til að deila reynslu.

Í öðru lagi, getr það að efla vitund um neikvæð áhrif „mömmuskammar“ hjálpað til við að breyta samfélagslegum viðhorfum. Að fræða almenning um fjölbreytileika foreldrahlutverksins getur ýtt undir aukna inngildingu og samkennd.

Að lokum, hvetjandi vinnuumhverfi sem styður við jafnvægi milli vinnu og einkalífs og sveigjanlegan vinnutíma getur dregið úr þrýstingi á mæður að uppfylla óraunhæfa staðaímyndir. Aukinn sveigjanleiki og frelsi til að stunda vinnu sína og á sama tíma vera til staðar fyrir fjölskyldur sínar, stuðlar að heildarvelferð.

Niðurstöður

Hækkandi aldur nýbakaðra mæðra í Evrópu hefur í för með sér margvíslegar innri áskoranir fyrir foreldra. „Need to Connect“ verkefnið og ESB-rannsóknir leggja áherslu á mikilvægi þess að takast á við einmanaleikatilfinningu, berjast gegn „mömmuskömm“ og ögra hefðbundnum staðalímyndum. Með því að byggja upp stuðningsumhverfi sem ber virðingur fyrir ólíkum uppeldisaðferðum og skapar rými fyrir opna umræðu, getur samfélagið styrkt nýbakaðar mæður að byggja upp sjálfstraust, seiglu og finnast þær tilheyra í samfélaginu.

Categories:

Tags:

Comments are closed