Когато ставаш майка – тръгваш на ново дълго пътуване, изпълнено с радост, много предизвикателства и променя. В динамичния пейзаж на майчинството в Европейския съюз жените не само решават да станат майки на по-късен етап от живота си, но и се изправят пред множество трудности. Проектът „Нека да сме заедно“ работи по темата за емоционалните аспекти на майчинството, разкривайки предизвикателствата, с които се сблъскват жените, които за първи път стават майки в ЕС, докато се справят с чувството за самота, борят се с осъждането на майките – „mom shaming“ и се противопоставят на стереотипите за това каква трябва да бъде „добрата майка“.

Статия на The Brussels Times представя резултатите от най-новото проучване на ЕС относно възрастта на майките, които раждат за първи път. Изследването показва, че жените в Европа стават майки на все по-късна възраст. Средната възраст на жените, които стават майки за първи път, се е увеличила, като процентът на жените, които стават майки след 30-годишна възраст, също нараства. Тази тенденция е валидна за почти всички държави – членки на ЕС, и свидетелства за отлагане на майчинството за по-късни етапи от живота.

Самота: невидимата борба

Макар че късното майчинство дава на жените свободата да се занимават с образование и кариера, то може да допринесе и за чувството на изолация и самота. Фокусът на обществото върху индивидуалните постижения често кара майките да се чувстват откъснати от средата, в която са живели до момента. Проектът „Нека да сме заедно“ подчертава значението на разглеждането на този емоционален аспект на майчинството, като изтъква необходимостта от мрежи за подкрепа, които помагат на майките да изградят значими връзки помежду си.

Как да се справим с осъждането на майките – „mom shaming“

В епохата на социалните медии и постоянното сравняване феноменът “ mom shaming “ придоби популярност. Жените, които за пръв път стават майки, често се оказват осъждани за своите родителски решения, независимо дали те са свързани с кърменето, режима на сън или подходите им за грижа за детето. Изследването на ЕС подчертава пагубното въздействие на „mom shaming“ върху психичното здраве на майките, като подчертава необходимостта от по-съпричастна и подкрепяща обществена среда.

Стереотипи: необходимостта от предефиниране на „добрата майка“

Стереотипите, свързани с майчинството, са дълбоко вкоренени в обществото. Образът на „перфектната майка“, която с лекота балансира между всички аспекти в живота си, може да бъде както нереалистичен, така и вреден. Резултатите от изследването подчертават значението на оспорването на тези стереотипи и предефинирането на това какво означава да бъдеш добра майка в съвременния контекст на ЕС. Майките не са еднакви; те идват от различни среди и живеят в различни обстоятелства, които оформят техните родителски преживявания.

Изграждане на мрежа за подкрепа

За да се отговори на емоционалните предизвикателства, пред които са изправени жените, които за първи път стават майки в ЕС, е необходим многостранен подход. На първо място, от решаващо значение е да се създаде пространство за открит диалог за майчинството, самотата и обществения натиск. Групите за взаимопомощ, онлайн форумите и инициативите на общността могат да играят ключова роля в свързването на майките и предлагането на безопасно пространство за споделяне на опит.

На второ място, насърчаването на кампании за повишаване на осведомеността, които информират за отрицателното въздействие на “ mom shaming“, може да помогне за промяна на общественото възприятие. Информирането на обществеността за разнообразието от родителски избори и техните индивидуални достойнства може да насърчи създаването на по-приобщаваща и приемаща среда.

И накрая, насърчаването на политики, които подкрепят баланса между професионалния и личния живот и гъвкавата организация на работа, може да намали част от натиска върху майките да преследват нереалистични модели на поведение. Когато на жените се дава свободата да развиват кариерата си, като същевременно са в помощ на семействата си, това допринася за цялостното им благосъстояние.

Заключение

Късното майчинство в ЕС носи със себе си редица емоционални предизвикателства, които надхвърлят физическите аспекти на родителството. Проектът „Нека да сме заедно“ и изследванията на ЕС подчертават значението на преодоляването на чувството за самота, борбата с “ mom shaming“ и оспорването на традиционните стереотипи. Като насърчава подкрепяща среда, която оценява различните родителски избори и създава пространство за открити разговори, обществото може да даде възможност на жените, които за първи път стават майки, да преминат през своя път с увереност, устойчивост и чувство за принадлежност.

Categories:

Tags:

Comments are closed