Mums svarbus jūsų privatumas. Jūsų duomenys yra griežtai saugomi ir netinkamais tikslais jūsų informacija naudojama nebus.

Identifikavimo duomenys

Apsilankiusios(-ę) tinklalapyje www.needtoconnect.eu ar juo naudodamosi(-esi) jūs tik pateiksite savo asmeninius duomenis. Jie bus apdorojami tik tiek, kiek būtina interneto duomenų srautui analizuoti. Mes gausime tik informaciją, kuria analizės tikslais mums leis pasinaudoti jūsų naršyklė ir Google nustatymai. Jeigu rašysite mums elektroniniu paštu, jūsų asmeninius duomenis naudosime tik tiek, kiek būtina, kad jums atsakytumėme: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, jeigu reikės jums atskambinti), bendravimo kalba. Tam tikrais atvejais prašysime nurodyti ir šalį bei tautybę.

Kas turės prieigą prie jūsų informacijos, kam ji bus teikiama?

Prieigą prie jūsų informacijos turės tik ribotas skaičius darbuotojų. Jie pasirašė susitarimą, kuriuo teisiškai įsipareigojo su duomenimis elgtis taip, kaip numatyta duomenų apsaugą ir apdorojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, tiksliau Reglamente (EB) Nr. 45/2001. Europos Komisijai perduosime tik tiek duomenų, kiek jų reikia, kad įrodytumėme savo veiklą.

Prieiga prie jūsų asmeninių duomenų

Jūs neturite tiesioginės prieigos prie mūsų serveryje kaupiamų duomenų. Jeigu norite pakeisti ar ištrinti savo asmeninius duomenis arba norite sužinoti, kokie asmeniniai duomenys yra sukaupti jūsų vardu, prašome siųsti žinutę projekto koordinatorei arba organizacijai partnerei savo šalyje. Atsakymą gausite per 15 darbo dienų.

Kurį laiką saugomi jūsų duomenys?

Visi gauti ir sukaupti asmeniniai duomenys ištrinami praėjus 10 metų nuo projekto pabaigos.

Kaip saugome ir apsaugome jūsų informaciją?

Kaip minėta anksčiau, visi dėl anksčiau minėtų paklausimų surinkti asmeniniai duomenys ir informacija kaupiami išorės subrangovo kompiuteryje, kuris veikia kaip duomenų tvarkytojas ir turi užtikrinti Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytą duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Kontaktinė informacija

Norėdamos(-i) gauti daugiau informacijos, kreipkitės į projekto koordinatorę arba vietos kontaktinį punktą. Jų sąrašas.

 

Slapukai

Interneto svetainėje naudojami slapukai, siekiant užtikrinti įmanomai geriausią jūsų, kaip naudotojos(-o), patirtį. Slapukų informacija kaupiama jūsų naršyklėje, kad galima būtų jus atpažinti, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėje, ir kad mūsų komandai būtų lengviau suprasti, koks turinys jums įdomiausias ir naudingiausias.

Anoniminiam tokios informacijos kaip lankytojų skaičius ir populiariausi puslapiai rinkimui šioje interneto svetainėje naudojamasi „Google Analytics“. Sutikimas su šio slapuko naudojimu suteikia mums galimybę tobulinti savo interneto svetainę.

 

Įspaudas

Puslapio savininkas ir turinys:
Consultoría de Innovación Social
Portales El Carmen Edificio “San Juan” K1
ES-29700 Vélez-Málaga
NIF: B93737708
www.cis-es.org