Споделяме резултатите от проекта Need to Connect!

Финалният етап на проекта

Проектът Need to Connect (NTC)наближава своя край.
Във финалната фаза от работата си,партньорите организираха международна конференция, за да популяризират допълнително целите, резултатите и въздействието, които бяха постигнати в работата с младите майки и професионалистите, които ги подкрепят.

БЮЛЕТИН №4, НОЕМВРИ 2023

Categories:

Tags:

Comments are closed