Като част от проекта NTC всички партньори проведоха национално проучване, което включваше интервюта и анкети с млади майки и експерти в областта на ранното детско развитие относно услугите, които се предоставят в подкрепа на младите майки във всяка държава.

БЮЛЕТИН №2, ДЕКЕМВРИ 2022

Categories:

Tags:

Comments are closed